Školství a mládež

img-1298.jpg
Konference
Talent Olomouckého kraje

Vítáme Vás na stránce, kde jsou pro Vás připraveny užitečné informace týkající se oblasti školství a mládeže v Olomouckém kraji.

Aktuálně

20.03.2024 - Veřejná konzultace Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje 2024–2028

Odbor školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje spustil veřejnou konzultaci k návrhu připravovaného Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje 2024-2028.

14.11.2023 - Setkání zástupců škol nezřizovaných Olomouckým krajem

V kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje se ve středu 8. 11. 2023 sešli zástupci škol jiných zřizovatelů v kraji.

Setkání zástupců škol nezřizovaných Olomouckým krajem

10.11.2023 - Příprava přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2024/25

Ve čtvrtek 9. 11. 2023 se uskutečnilo pracovní setkání k tématu „Příprava přijímacího řízení na střední školy“ konané pod záštitou odboru školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Příprava přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2024/25

10.11.2023 - Pracovní porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem

Ve dnech 2. - 3. 11. 2023 proběhlo pravidelné pracovní setkání ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem.

07.11.2023 - Závěrečná konference projektu a setkání odborných platforem

S blížícím se koncem realizace projektu KAP III proběhla dne 1. 11. 2023 závěrečná konference k tématu „Dynamika změn trhu práce ve vztahu ke vzdělávání“, které je nosné pro naplňování všech priorit rozvoje vzdělávání v Olomouckém kraji dle jeho krajských akčních plánů (AP 2023, AP 2024 a AP 2025).

Závěrečná konference projektu a setkání odborných platforem

Aktuálně - pomoc uprchlíkům z Ukrajiny / допомоги біженцям з України

07.12.2022 - Didaktika češtiny jako cizího či druhého jazyka

V přiloženém souboru nalezenete bližší informace.

13.07.2022 - Výstupy aktivity projektu - Výuka češtiny jako druhého jazyka pro děti a žáky-cizince

V příloze naleznete prezentaci o aktivitách projektu.

02.06.2022 - Nový webový portál Učebnice pro Ukrajinu

Od 1. června 2022 je spuštěn nový webový portál Učebnice pro Ukrajinu, na kterém si budou moci zájemci zdarma objednávat učebnice a další materiály potřebné k výuce češtiny.

11.05.2022 - Nabídka základních uměleckých škol

03.05.2022 - Obrázkový slovník pro Ukrajinské děti

V přiloženém souboru naleznete bližší informace.

Aktuální informace a dokumenty k situaci způsobené koronavirem SARS-CoV-2

07.02.2022 - INFORMACE OHLEDNĚ ZÁKONA O MIMOŘÁDNÉM ŘEDITELSKÉM VOLNU A MIMOŘÁDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM PRO OBDOBÍ EPIDEMIE ONEMOCNĚNÍ COVID-19

V přiloženém souboru naleznete bližší informace.

24.01.2022 - Pokyny pro školy a školská zařízení v Olomouckém kraji pro spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

V přiložených dokumentech naleznete bližší informace.

20.01.2022 - INFORMACE K DISTRIBUCI TESTŮ K TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ OD 24. 1. 2022

V přílohách naleznete informace k distribuci testů k testování od 24. 1. 2022 a dále stanovisko Ministerstva zdravotnictví k vybraným otázkám k provozu škol a školských zařízení.

11.01.2022 - INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZMĚNY DOBY TRVÁNÍ KARANTÉNY A IZOLACE OD 11. 1. 2022 A PRAVIDEL PRO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17. 1. 2022

V přiloženém souboru naleznete bližší informace.

05.01.2022 - INFORMACE PRO ŠKOLY K PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ DO CovidFormsApp

V přiložených souborech naleznete bližší informace k předávání údajů do CovidFormsApp.

 

Cílem Olomouckého kraje v oblasti školství je všestranně přispívat k rozvoji vzdělání občanů kraje. Hlavní priority této oblasti vycházejí ze strategických dokumentů (Strategie, koncepce), a to především z Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy Olomouckého kraje a z Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji.

V Olomouckém kraji má sídlo druhá nejstarší univerzita v České republice, Univerzita Palackého v Olomouci, a dvě soukromé vysoké školy - Moravská vysoká škola Olomouc a Vysoká škola logistiky o.p.s. Vzdělávací nabídku v oblasti terciárního vzdělávání dále doplňují detašovaná pracoviště dalších vysokých škol a vyšší odborné školy.

Olomoucký kraj nabízí rozsáhlou síť základních a středních škol všech zřizovatelů (Adresář škol a školských zařízení). Vzdělávací nabídka středních škol, jejichž majoritním zřizovatelem je Olomoucký kraj, reaguje nejen na požadavky žáků a rodičovské veřejnosti, ale i trhu práce. I s ohledem na tuto skutečnost vykazují absolventi vysokou uplatnitelnost na trhu práce.

V Olomouckém kraji rovněž působí řada školských zařízení s pestrou nabídkou neformálního vzdělávání a volnočasových aktivit se zaměřením především na děti a mládež.

Systematická podpora rozvoje vzdělanosti občanů kraje a podpora sportu a sportovních aktivit je naplňována mimo jiné prostřednictvím realizace příslušných dotačních titulů (Granty a dotace).

Rozsáhlou agendu v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečuje Olomoucký kraj prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, a to jak na poli státní správy, tak i samosprávy (Pro veřejnost, Pro školy a školská zařízení, Ekonomika školství).

Kontakty

Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA

vedoucí odboru
Odbor školství a mládeže
   585 508 857 m.gajdusek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1019

Mgr. Marcela Bednaříková

asistentka vedoucího odboru
Odbor školství a mládeže
   585 508 856 m.bednarikova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1020


Poslední změna 20. 03. 2024 14:32:18