Druhá výzva Fondu pro nestátní neziskové organizace byla navýšena na 116 milionů korun

20. 11. 2014

Celkem 116 miliónů korun rozdělí Nadace Partnerství a Nadace rozvoje občanské společnosti ve druhé výzvě Fondu pro nestátní neziskové organizace. Jedná se tak o téměř dvojnásobek proti původně avizované částce. Prostřednictvím tohoto fondu mohou české neziskové organizace čerpat prostředky z fondů Evropského hospodářského prostoru ve čtyřech prioritních oblastech - Lidská práva, Děti a mládež v ohrožení, Sociální inkluze a Ochrana životního prostředí a klimatické změny.

EHP fondy navazují na svého předchůdce, Blokový grant pro nestátní neziskové organizace, jehož prostřednictvím bylo v letech
2010 – 2013 rozděleno neziskovým organizacím celkem 230 miliónů korun.

Uzávěrka 2. výzvy je stanovena na 2. prosince 2014. Dokumenty k výzvě naleznete zde.


Poslední změna 20. 11. 2014 15:05:31