Volby

V obci Přestavlky a Horní Nětčice proběhnou v sobotu 25. března 2023 nové volby do zastupitelstva obce. Voliči budou moci hlasovat v době od 7:00 hod. do 22:00 hod. Volič musí prokázat svou totožnost a státní občanství zákonem stanoveným způsobem.

Kontakty do volebních místností:

Horní Nětčice: budova obecního úřadu - Horní Nětčice 67, tel. 723 040 612
Přestavlky: budova obecního úřadu - Přestavlky 109, tel. 581 222 053

Kontakt na Krajský úřad Olomouckého kraje:

Peter Garláthy, tel. 724 058 917

Kontakt na ministerstvo vnitra: 974 817 361

22.02.2023 - Nejvyšší správní soud rozhodl o všech stížnostech ve věci volby prezidenta

31.01.2023 - Státní volební komise vyhlásila výsledky volby prezidenta České republiky.

17.01.2023 - Nové volby do zastupitelstev obcí konané dne 25. 3. 2023 - Horní Nětčice, Přestavlky

16.01.2023 - Informace ke zvláštním způsobům hlasování ve volbě prezidenta republiky 2023 pro voliče v izolaci/karanténě z důvodu onemocnění covid-19
- 2. kolo volby

Soubor typu pdf Přehled termínů a lhůt
Nové volby do zastupitelstev obcí konané dne 25. 3. 2023 (Horní Nětčice, Přestavlky)
(252,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace - průběh hlasování ve volbě prezidenta ČR(2,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdf Přehled termínů a lhůt
VOLBA PREZIDENTA konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023
(279,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfHarmonogram školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí - volba prezidenta(231,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVolby do Senátu PČR - mapa volebních obvodů v Olomouckém kraji(3,8 MB)stáhnout

Kontakty

Ing. Peter Garláthy

vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 534 p.garlathy@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1306

Ing. Markéta Hofschneiderová

volby, rejstřík svazků obcí, evidence obyvatel, ověřování listin a podpisů
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1306


Poslední změna 24. 03. 2023 07:57:46