Finanční mechanismus EHP pokračuje

19. 12. 2009

Dne 18.12.2009 byla parafována Dohoda o pokračování Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska na období 2009-2014 mezi Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Evropskou unií.

Roční finanční příspěvek byl stanoven ve výši 357,7 milionů EUR. Z toho 97% bude poskytnuto Norskem.

Celková finanční alokace z Finančních mechanismů pro období 2009-2014 představuje 1,789 mld. EUR.

S cílem redukovat sociální a ekonomické rozdíly a posílení spolupráce v rámci Evropy budou donorské státy poskytovat granty na projekty v prioritních oblastech, jako např. ochrana životního prostředí a klimatu, zdraví, výzkum, vzdělávání a kultura, aj.

Finanční prostředky z Finančního mechanismu EHP jsou určeny 12 novým členům EU spolu s Portugalskem, Španělskem a Řeckem, z Finančního mechanismu Norska pouze pro 12 nových členům EU.

Více informací naleznete na www.eeagrants.com


Poslední změna 24. 01. 2014 14:36:31