Sociální záležitosti

pav.jpg
Domov pro seniory
jhbk.jpg

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje nabízí prostřednictvím těchto webových stránek především pomoc lidem, kteří hledají informace týkající se sociální oblasti. Protože se jedná o rozsáhlou agendu, jednotlivé odkazy Vás nasměrují na požadovaná témata, kde naleznete odpovědi na své otázky. Na stránkách portálu naleznete i odkazy, které směřují do oblasti dotací a grantů v oblasti sociální péče.

Věříme, že webové stránky Vám pomůžou vyhledat specifické informace ze sociální oblasti.

Okruhy / témata


Aktuálně

12.10.2023 - Pozvánka na setkání zástupců MV ČR, PČR a územních samospráv na téma Možnosti ochrany veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území obce bez zřízené obecní policie

Dovolujeme si vás informovat a pozvat zástupce samospráv na první setkání „Nové platformy setkávání zástupců MV ČR, PČR a územní samosprávy pro účely řešení aktuálních témat v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku“, které je realizováno odborem bezpečnostní politiky MV společně s oddělením koncepce a strategické koordinace PP ČR.

22.09.2023 - Podprogram č. 2

Přerozdělení finančních prostředků

29.08.2023 - Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí

Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí do Podprogramu č. 1 na rok 2024

20.07.2023 - Ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani

Ceny Olomouckého kraje za přínos v sociální oblasti.

13.07.2023 - Milostivé léto 2023

Příležitost vyřešit dluhy na daních či sociálním pojištění.

Kontakty

Mgr. Bc. Zbyněk Vočka

vedoucí odboru sociálních věcí
Odbor sociálních věcí
   585 508 217 zbynek.vocka@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 818

Mgr. Pavel Podivínský

vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 228 p.podivinsky@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 815

Mgr. Valerie Navrátilová

vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
   585 508 237 v.navratilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 815

Mgr. Olga Nepšinská

Vedoucí oddělení sociální pomoci
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
   585 508 451 o.nepsinska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 802

Ing. Martina Bernátová

vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 568 m.bernatova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 817


Poslední změna 12. 10. 2023 10:29:54