Sociální záležitosti

pav.jpg
Domov pro seniory
jhbk.jpg

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje nabízí prostřednictvím těchto webových stránek především pomoc lidem, kteří hledají informace týkající se sociální oblasti. Protože se jedná o rozsáhlou agendu, jednotlivé odkazy Vás nasměrují na požadovaná témata, kde naleznete odpovědi na své otázky. Na stránkách portálu naleznete i odkazy, které směřují do oblasti dotací a grantů v oblasti sociální péče.

Věříme, že webové stránky Vám pomůžou vyhledat specifické informace ze sociální oblasti.

Aktuálně

17.04.2018 - Problematika GDPR - pozvánka na setkání s poskytovateli sociálních služeb

Volná místa na setkání k problematice GDPR

04.04.2018 - Pozvánka na setkání s poskytovateli sociálních služeb

zaměřené na problematiku GDPR v sociálních službách

29.03.2018 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

K podávání žádostí do Podprogramu č. 2:

14.03.2018 - Výkazy za rok 2017 aplikace KISSoS

Dovolujeme si vás opětovně upozornit na vyplňování výkazů za rok 2017 do aplikace KISSoS. Výkazy je nutné vyplnit do 16. 3. 2018, 23:59 hodin, výkaz tedy bude ve stavu "ke schválení krajem". Povinná příloha - účetní závěrka: v případě, že vaše organizace v této chvíli nemá ještě zpracovanou účetní závěrku, přiložte ve formátu pdf. výsledovku, výkaz zisku a ztrát za středisko (jednotlivou sociální službu).

13.03.2018 - Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí

do Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogramu č. 2


RSSarchiv aktualit »

Kontakty

Mgr. Irena Sonntagová
Vedoucí odboru
Odbor sociálních věcí
   585 508 220        i.sonntagova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 818
Bc. Mgr. Zbyněk Vočka
Vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
   585 508 217        zbynek.vocka@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 802
Mgr. Pavel Podivínský
vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 228        p.podivinsky@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 815
Mgr. Valerie Navrátilová
vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
   585 508 237        v.navratilova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 815
Ing. Martina Bernátová
vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 568        m.bernatova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 817


Poslední změna 17. 04. 2018 12:15:39

© Krajský úřad Olomouckého kraje