Sociální záležitosti

pav.jpg
Domov pro seniory
jhbk.jpg

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje nabízí prostřednictvím těchto webových stránek především pomoc lidem, kteří hledají informace týkající se sociální oblasti. Protože se jedná o rozsáhlou agendu, jednotlivé odkazy Vás nasměrují na požadovaná témata, kde naleznete odpovědi na své otázky. Na stránkách portálu naleznete i odkazy, které směřují do oblasti dotací a grantů v oblasti sociální péče.

Věříme, že webové stránky Vám pomůžou vyhledat specifické informace ze sociální oblasti.

Aktuálně

26.06.2017 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Výsledky dotačního řízení na rok 2017 v rámci Podprogramu č. 2

26.06.2017 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení

26.06.2017 - Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2018

Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2018 byl dne 19. června 2017 schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Jedná se o jednoletý prováděcí dokument Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 – 2020.

21.06.2017 - Vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení

Vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení

19.06.2017 - Workshop

Dne 27. 6. 2017 se v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje bude konat workshop s názvem „ Umírání jakou součást života“ věnující se problematice umírání v kontextu poskytování sociálních služeb.


RSSarchiv aktualit »

Kontakty

Mgr. Irena Sonntagová
Vedoucí odboru
Odbor sociálních věcí
   585 508 220        i.sonntagova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 818
Bc. Mgr. Zbyněk Vočka
Vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
   585 508 217        zbynek.vocka@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 802
Mgr. Pavel Podivínský
vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 228        p.podivinsky@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 815
Mgr. Valerie Navrátilová
vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
   585 508 237        v.navratilova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 815
Ing. Martina Bernátová
vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb a správních činností
   585 508 568        m.bernatova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 817


Poslední změna 26. 06. 2017 15:25:32

© Krajský úřad Olomouckého kraje