Sociální záležitosti

pav.jpg
Domov pro seniory
jhbk.jpg

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje nabízí prostřednictvím těchto webových stránek především pomoc lidem, kteří hledají informace týkající se sociální oblasti. Protože se jedná o rozsáhlou agendu, jednotlivé odkazy Vás nasměrují na požadovaná témata, kde naleznete odpovědi na své otázky. Na stránkách portálu naleznete i odkazy, které směřují do oblasti dotací a grantů v oblasti sociální péče.

Věříme, že webové stránky Vám pomůžou vyhledat specifické informace ze sociální oblasti.

Aktuálně

11.06.2018 - Žádosti o aktualizaci jednotek na rok 2019

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, dovolujeme si vás informovat, že žádosti o aktualizaci jednotek na rok 2019, vyplývající ze schváleného dokumentu „Postup pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje“ – podání žádosti o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb Olomouckého kraje, podávejte prostřednictvím aplikace KISSoS - modulu "Krajská síť sociálních služeb", pod záložkou „Služba v síti - aktualizace: > Žádost o aktualizaci jednotek“

14.05.2018 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Informace k řádné opravě finančního vypořádání účelové dotace na poskytování sociálních služeb v rámci Podprogramu č. 1

14.05.2018 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k předložení výroku auditora, příp. vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace

26.04.2018 - Pozvánka na 3. zasedání kulatého stolu Olomouckého kraje

Téma: Seniorské bydlení 17. 5. 2018 od 13:00 Radnice - dvorní trakt, Náměstí T. G. Masaryka 130/14, Prostějov

Pozvánka na 3. zasedání kulatého stolu Olomouckého kraje

17.04.2018 - Problematika GDPR - pozvánka na setkání s poskytovateli sociálních služeb

Volná místa na setkání k problematice GDPR


RSSarchiv aktualit »

Kontakty

Mgr. Irena Sonntagová
Vedoucí odboru
Odbor sociálních věcí
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 818
Bc. Mgr. Zbyněk Vočka
Vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 802
Mgr. Pavel Podivínský
vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 815
Mgr. Valerie Navrátilová
vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 815
Ing. Martina Bernátová
vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 817


Poslední změna 11. 06. 2018 11:20:39

© Krajský úřad Olomouckého kraje