Sociální záležitosti

pav.jpg
Domov pro seniory
jhbk.jpg

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje nabízí prostřednictvím těchto webových stránek především pomoc lidem, kteří hledají informace týkající se sociální oblasti. Protože se jedná o rozsáhlou agendu, jednotlivé odkazy Vás nasměrují na požadovaná témata, kde naleznete odpovědi na své otázky. Na stránkách portálu naleznete i odkazy, které směřují do oblasti dotací a grantů v oblasti sociální péče.

Věříme, že webové stránky Vám pomůžou vyhledat specifické informace ze sociální oblasti.

Aktuálně

16.02.2018 - Tištěná podoba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 –2020

Strategický dokument pro oblast sociálních služeb v Olomouckém kraji, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 –2020.

Tištěná podoba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 –2020

05.02.2018 - Finanční vyúčtování - Podprogram č. 2

29.01.2018 - Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí

do Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogramu č. 2

24.01.2018 - Termín pro podání finančního vypořádání a přezkoumání výše vyrovnávací platby

Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu a podklady pro přezkoumání výše vyrovnávací platby můžete podávat do 25. 1. 2018

22.01.2018 - Fianční vypořádání - Podprogram č. 1

Častá chyba v podaných formulářích, podepisování (podávání) formulářů


RSSarchiv aktualit »

Kontakty

Mgr. Irena Sonntagová
Vedoucí odboru
Odbor sociálních věcí
   585 508 220        i.sonntagova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 818
Bc. Mgr. Zbyněk Vočka
Vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
   585 508 217        zbynek.vocka@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 802
Mgr. Pavel Podivínský
vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 228        p.podivinsky@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 815
Mgr. Valerie Navrátilová
vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
   585 508 237        v.navratilova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 815
Ing. Martina Bernátová
vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 568        m.bernatova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 817


Poslední změna 16. 02. 2018 08:06:48

© Krajský úřad Olomouckého kraje