Archiv aktualit

20.11.2014 - Druhá výzva Fondu pro nestátní neziskové organizace byla navýšena na 116 milionů korun

Celkem 116 miliónů korun rozdělí Nadace Partnerství a Nadace rozvoje občanské společnosti ve druhé výzvě Fondu pro nestátní neziskové organizace. Jedná se tak o téměř dvojnásobek proti původně avizované částce. Prostřednictvím tohoto fondu mohou české neziskové organizace čerpat prostředky z fondů Evropského hospodářského prostoru ve čtyřech prioritních oblastech - Lidská práva, Děti a mládež v ohrožení, Sociální inkluze a Ochrana životního prostředí a klimatické změny.

01.10.2014 - Fond pro nestátní neziskové organizace rozdělí další granty

Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství vyhlásily dne 1. 10. 2014 druhou výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí grantu z programu „Fond pro nestátní neziskové organizace“ a k předkládání žádostí o poskytnutí Doplňkového grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni v rámci FNNO. Text výzvy včetně bližších informací naleznete zde. Uzávěrka sběru žádostí je dne 2. 12. 2014 v 16:00 hodin.

17.06.2014 - Ministerstva financí a zdravotnictví vyhlásila výzvy k předkládání žádostí o grant

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 - 2014 ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví vyhlásilo dne 12. června 2014 výzvy k předkládání žádostí o grant na individuální projekty. Žádosti je možné předkládat v rámci Aktivity I. „Psychiatrická péče“ a do Aktivity II. „Péče o děti“.

01.04.2014 - EHP fondy podpoří životní prostředí

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu vyhlásilo první výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ02 – Biodiverzita, monitoring a změna klimatu financovaného z EHP fondů 2009–2014.

21.03.2014 - Očekávaná výzva v programu Kulturní dědictví a současné umění byla vyhlášena

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem kultury vyhlásilo první výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 16 – „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“.

30.01.2014 - Nadace Open Society Fund Praha rozdělí první granty z Norských fondů

Zprostředkovatel programu Dejme (že)nám šanci, Nadace Open Society Fund Praha, vyhlásila v rámci Norských fondů první výzvu k předkládání žádostí o grant. Program podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a nabízí pomoc obětem domácího násilí. Oprávněnými žadateli jsou nevládní neziskové organizace, veřejnoprávní i soukromé subjekty a organizace jimi zřízené. Dokumentaci k výzvě naleznete zde. Termín uzávěrky přihlášek je 14. 3. 2014.

20.01.2014 - Norské fondy podpoří projekty neziskových organizací

Česká republika získá z Norských fondů 70,4 milionů eur a dalších 61,4 milionů eur z EHP fondů, do nichž přispívá kromě Norska také Island a Lichtenštejnsko.

23.12.2013 - Předběžné oznámení o vyhlášení výzvy

Ministerstvo kultury ČR v zájmu dobré informovanosti zájemců o grant z Finančních mechanismů EHP vydalo předběžné oznámení o vyhlášení výzev k podání žádostí o grant v rámci Programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“. Oficiální vyhlášení výzev (v platném znění) se předpokládá dne 9. 1. 2014.

11.10.2013 - Program kulturní dědictví

Ministerstvo financí ČR společně s Ministerstvem kultury ČR se společně podílejí na přípravě programu „Kulturní dědictví a současné umění“, který je součástí Finančních mechanismů EHP/Norsko 2009-2014. V současné době finišuje kompletace pokynů pro výzvu a pokynů pro žadatele.

03.10.2013 - Program Fond pro NNO podpoří aktivity neziskových organizací ve výši 208 milionů korun

Od října 2013 budou mít české neziskové organizace příležitost v rámci Finančních mechanismů EHP/Norsko 2014-2020 čerpat prostředky na realizaci svých projektů. Umožní jim to nově zřízený Fond pro nestátní neziskové organizace. Během tří výzev bude v období 2013 až 2014 rozděleno 208 miliónů korun.

22.10.2012 - Aktuální stav připravovaných programů

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo informace o aktuálním stavu přípravy programů v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014.

15.10.2012 - Česká republika obdrží z fondů EHP a Norska více než 3,2 miliardy korun

Česká republika obdrží od dárcovských států 131,8 mil. EUR, tedy přibližně 3,2 mld. Kč