Informatika

Informatika jako taková nevzniká a neexistuje sama pro sebe, má konkrétní cíle a program, ale vždy je to prostředek k dosažení cílů a k zajištění úkolů jiných oblastí. Pojmenování informatika nebo informační a komunikační technologie reprezentují mnoho technického i programového vybavení, mnoho technologií, mnoho informací a mnoho ještě ne zcela běžných způsobů zacházení s nimi. Všechna, tato většinou skrytá technika a prostředí, musí sloužit ke snadnému přístupu k informacím, k přiblížení veřejné správy občanům, k prezentaci Olomouckého kraje a bude mít přínos nejen informační respektive politický, ale i ekonomický. Olomoucký kraj má ambice nezůstat pozadu, chce se podílet na plnění cílů s využitím informačních technologií v rámci České republiky a čerpat ze zkušeností partnerů v Evropské unii i ve světě.

Aktuálně z oblasti informatiky

07.05.2019 - IOK – Informatici Olomouckého kraje

25. – 26. dubna 2019 proběhlo tradiční setkání informatiků Olomouckého kraje. Akci již několik let pořádá Odbor informačních technologií Olomouckého kraje. Cílem setkání je výměna informací a zkušeností při řešení společných témat z oblasti informačních technologií.

22.03.2019 - Výsledky krajského kola Olomouckého kraje

V úterý 19. 3. 2019 byly předány ceny vítězům 21. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2019 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Slavnostní ceremoniál proběhl na Krajském úřadě Olomouckého kraje, ceny předal hejtman Olomouckého kraje, Ladislav Okleštěk.

20.02.2019 - Probíhá hodnotící fáze Zlatého erbu, soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí

Začátek roku je už tradičně spojen se soutěží Zlatý erb. Olomoucký kraj pořádá krajské kolo soutěže. Oproti loňskému roku se zapojilo více měst, počet soutěžících obcí zůstal stejný.

08.01.2019 - OIT Olomouckého kraje zahájil rok 2019 zhodnocením uplynulého roku

Rok 2018 byl pro Odbor informačních technologií úspěšný. Jednou ze stěžejních akcí byla změna domény Olomouckého kraje. Přes počáteční obavy proběhla hladce bez komplikací. Nová doména se rychle vžila a uživatelé ji přijali bez potíží. Také návštěvníci webu Olomouckého kraje nehlásili žádné komplikace.

07.11.2018 - Změna domény Olomouckého kraje

Olomoucký kraj od svého počátku používal doménu „kr-olomoucky.cz“. Vedení kraje rozhodlo, že je čas toto změnit. Nová doména má tvar: olkraj.cz. Změna domény na první pohled vypadá jako jednoduchá záležitost. Pokud by se jednalo jen o jinou adresu webové prezentace, jednoduché by to bylo. Požadovaná změna se však dotýká i emailových adres a všech webových aplikací s doménou kr-olomoucký.


RSSarchiv aktualit »

Koncepční dokumenty

Soubor typu pdfInformační koncepce(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfRozvoj informační společnosti Olomouckého kraje(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfi2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost(748 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfStrategie implementace eGovernmentu(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfRočenka OIT 2013(1,5 MB)stáhnout

Open Data

Soubor typu docxCo jsou otevřená data?(24,1 kB)DOCX | PDF
Soubor typu pdfJak otevírat data?(536,3 kB)stáhnout

Ročenky

Soubor typu pdfRočenka 2017(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2016(520,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2015(359,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2014(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka - 2013(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2012(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2011(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2010(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2009(477,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2007(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2006(856,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2005(285,2 kB)stáhnout

Informace o informačním systému Krajského úřadu Olomouckého kraje

Soubor typu pdfInformace o informačním systému Krajského úřadu Olomouckého kraje(378,5 kB)stáhnout

IOP - dokumenty ke stažení

Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Datový sklad Olomouckého kraje(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Digitalizace a ukládáni(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Digitální mapa veřejné správy(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Technologické centrum a Elektronická spisová služba(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Olomouckého kraje(2 MB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Jiří Šafránek
vedoucí odboru
Odbor informačních technologií
   585 508 140 j.safranek@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1NP, kancelář: 116


Poslední změna 07. 05. 2019 08:06:46

© Krajský úřad Olomouckého kraje