Informatika

Informatika jako taková nevzniká a neexistuje sama pro sebe, má konkrétní cíle a program, ale vždy je to prostředek k dosažení cílů a k zajištění úkolů jiných oblastí. Pojmenování informatika nebo informační a komunikační technologie reprezentují mnoho technického i programového vybavení, mnoho technologií, mnoho informací a mnoho ještě ne zcela běžných způsobů zacházení s nimi. Všechna, tato většinou skrytá technika a prostředí, musí sloužit ke snadnému přístupu k informacím, k přiblížení veřejné správy občanům, k prezentaci Olomouckého kraje a bude mít přínos nejen informační respektive politický, ale i ekonomický. Olomoucký kraj má ambice nezůstat pozadu, chce se podílet na plnění cílů s využitím informačních technologií v rámci České republiky a čerpat ze zkušeností partnerů v Evropské unii i ve světě.

Aktuálně z oblasti informatiky

22.04.2021 - Zlatý erb – prodloužení termínu uzávěrky přihlášek

Pořadatel soutěže, Český zavináč, z. s., rozhodl vzhledem k současné situaci posunout termín uzávěrky přihlášek do 28. 5. 2021. Krajské ceremoniály by tedy mohly proběhnout 28.6. – 20.9.2021 , celostátní porota bude hodnotit 23.6. – 10.9.2021.

19.04.2021 - Zlatý erb – poslední příležitost k přihlášení

Tento týden v pátek 23.4.2021 končí možnost přihlásit se do soutěže Zlatý erb - soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.

07.04.2021 - Zlatý erb - soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí

I v letošním roce proběhne soutěž Zlatý erb - soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Průběh soutěže je ovlivněn epidemiologickou situací, takže dochází k posunutí termínů.

18.06.2020 - Krajský konektor

Počátkem tohoto měsíce byl zprovozněn v rámci primárního i záložního Technologického centra kraje Krajský konektor CMS 2. Připojení je realizováno formou BGP protokolu a je redundantní. Tímto okamžikem jsme se stali „neveřejným krajským operátorem“ a můžeme připojovat jednotlivé OVM na Centrální místo služeb, jehož primárním účelem je zprostředkovávat řízené a evidované propojení informačních systémů subjektů OVS ke službám eGovernmentu.

28.04.2020 - Uživatelé online služeb státu získávají novou možnost, jak prokazovat svoji totožnost

Uživatelé online služeb státu získávají novou možnost, jak prokazovat svoji totožnost. Správa základních registrů připojila k systému národního bodu pro identifikaci a autentizaci první soukromý subjekt, který identifikaci může zajišťovat. Je jím akciová společnost První certifikační autorita. Ta získala akreditaci ministerstva financí.

Koncepční dokumenty

Soubor typu pdfInformační koncepce(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfRozvoj informační společnosti Olomouckého kraje(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfi2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost(748 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfStrategie implementace eGovernmentu(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfRočenka OIT 2013(1,5 MB)stáhnout

Open Data

Soubor typu docxCo jsou otevřená data?(24,1 kB)DOCX | PDF
Soubor typu pdfJak otevírat data?(536,3 kB)stáhnout

Ročenky

Soubor typu pdfRočenka 2017(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2016(520,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2015(359,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2014(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka - 2013(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2012(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2011(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2010(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2009(477,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2007(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2006(856,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2005(285,2 kB)stáhnout
Soubor typu jpgbanner_20(41,3 kB)stáhnout

Informace o informačním systému Krajského úřadu Olomouckého kraje

Soubor typu pdfInformace o informačním systému Krajského úřadu Olomouckého kraje(378,5 kB)stáhnout

IOP - dokumenty ke stažení

Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Datový sklad Olomouckého kraje(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Digitalizace a ukládáni(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Digitální mapa veřejné správy(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Technologické centrum a Elektronická spisová služba(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Olomouckého kraje(2 MB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Jiří Šafránek

vedoucí odboru
Odbor informačních technologií
   585 508 140 j.safranek@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 1NP, kancelář: 116


Poslední změna 22. 04. 2021 14:35:35