Informatika

Informatika jako taková nevzniká a neexistuje sama pro sebe, má konkrétní cíle a program, ale vždy je to prostředek k dosažení cílů a k zajištění úkolů jiných oblastí. Pojmenování informatika nebo informační a komunikační technologie reprezentují mnoho technického i programového vybavení, mnoho technologií, mnoho informací a mnoho ještě ne zcela běžných způsobů zacházení s nimi. Všechna, tato většinou skrytá technika a prostředí, musí sloužit ke snadnému přístupu k informacím, k přiblížení veřejné správy občanům, k prezentaci Olomouckého kraje a bude mít přínos nejen informační respektive politický, ale i ekonomický. Olomoucký kraj má ambice nezůstat pozadu, chce se podílet na plnění cílů s využitím informačních technologií v rámci České republiky a čerpat ze zkušeností partnerů v Evropské unii i ve světě.

Aktuálně z oblasti informatiky

12.08.2019 - Podpora výstavby sítí v obcích, městech a regionech

Připravované dotační programy na roky 2021 – 2027 budou s velkou pravděpodobností obsahovat témata na podporu výstavby sítí v obcích, městech a regionech. Stále je třeba rozlišovat připojení k internetu a sítě veřejné správy. U první kategorie využíváme množství způsobů připojení, u druhé se soustřeďujeme na jedinou technologii a tou je optické vlákno.

08.08.2019 - Průzkum internetu v domácnostech v ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu zve k účasti na celorepublikovém průzkumu Využívání internetu v českých domácnostech. Zjišťuje, jak jsou Češi spokojení s rychlostí a cenou za připojení k internetu a jakou mají představu o připojení domácností k internetu v budoucnu.

06.08.2019 - Olomoucký kraj posiluje kybernetickou bezpečnost

Odbor informačních technologií pracuje na zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti. Cílem je dosažení stupně zabezpečení sítě a provozovaných služeb, které bude odpovídat Zákonu o kybernetické bezpečnosti.

12.07.2019 - Připojení archivu na ulici Trocnovské

Odbor informačních technologií ve spolupráci oddělením hospodářské správy Kanceláře ředitele realizoval připojení budovy archivu krajského úřadu v ulici Trocnovské na optický kabel.

03.07.2019 - Odbor informačních technologií připojil budovu tzv. „malého RCO“ na optický kabel

Odbor informačních technologií připojil budovu tzv. „malého RCO“ na optický kabel.


RSSarchiv aktualit »

Koncepční dokumenty

Soubor typu pdfInformační koncepce(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfRozvoj informační společnosti Olomouckého kraje(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfi2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost(748 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfStrategie implementace eGovernmentu(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfRočenka OIT 2013(1,5 MB)stáhnout

Open Data

Soubor typu docxCo jsou otevřená data?(24,1 kB)DOCX | PDF
Soubor typu pdfJak otevírat data?(536,3 kB)stáhnout

Ročenky

Soubor typu pdfRočenka 2017(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2016(520,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2015(359,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2014(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka - 2013(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2012(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2011(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2010(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2009(477,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2007(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2006(856,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2005(285,2 kB)stáhnout

Informace o informačním systému Krajského úřadu Olomouckého kraje

Soubor typu pdfInformace o informačním systému Krajského úřadu Olomouckého kraje(378,5 kB)stáhnout

IOP - dokumenty ke stažení

Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Datový sklad Olomouckého kraje(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Digitalizace a ukládáni(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Digitální mapa veřejné správy(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Technologické centrum a Elektronická spisová služba(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Olomouckého kraje(2 MB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Jiří Šafránek
vedoucí odboru
Odbor informačních technologií
   585 508 140 j.safranek@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 1NP, kancelář: 116


Poslední změna 12. 08. 2019 12:19:38

© Krajský úřad Olomouckého kraje