Informatika

Informatika jako taková nevzniká a neexistuje sama pro sebe, má konkrétní cíle a program, ale vždy je to prostředek k dosažení cílů a k zajištění úkolů jiných oblastí. Pojmenování informatika nebo informační a komunikační technologie reprezentují mnoho technického i programového vybavení, mnoho technologií, mnoho informací a mnoho ještě ne zcela běžných způsobů zacházení s nimi. Všechna, tato většinou skrytá technika a prostředí, musí sloužit ke snadnému přístupu k informacím, k přiblížení veřejné správy občanům, k prezentaci Olomouckého kraje a bude mít přínos nejen informační respektive politický, ale i ekonomický. Olomoucký kraj má ambice nezůstat pozadu, chce se podílet na plnění cílů s využitím informačních technologií v rámci České republiky a čerpat ze zkušeností partnerů v Evropské unii i ve světě.

Aktuálně z oblasti informatiky

17.03.2023 - Zlatý erb 2023

Zlatý erb 2023 je věnován hodnocení webů obcí s rozšířenou působností (ORP), jednotnou metodikou budou posouzeny všechny obce s rozšířenou působností. Kromě toho mohou být jednotlivými kraji vyhlášena i krajská kola pro ostatní obce. Olomoucký kraj své krajské kolo pořádá.

07.03.2023 - Sociální inženýrství

Nejslabším článkem kybernetické bezpečnosti bývá nepoučený uživatel. Zatímco technické nástroje vždy postupují podle zadaných pravidel, uživatelé jsou mnohem méně předvídatelní. Především z důvodu, že mají emoce, znají strach, překvapení nebo pociťují lítost. Útočníci to vědí. Souhrnně se techniky manipulace uživatelů označují jako sociální inženýrství. Neplatí už, že techniky sociálního inženýrství jsou vždy čitelné a na první pohled rozpoznatelné.

06.02.2023 - Škodlivé soubory

Škodlivé soubory jako oblíbený trik útočníků Přílohu v e-mailu může útočník použít jako nástroj k dostání škodlivých souborů do vašeho počítače. Protože uživatelé zpracovávají přílohy jako na běžícím pásu, útočníkům se leckdy poštěstí, že někdo jejich škodlivý soubor stáhne a otevře. Nejhorší bývají tzv. spustitelné soubory. Snad nejznámější spustitelný soubor mívá příponu .exe. Útočník připraví spustitelný soubor, uživatel ho otevře a tím nainstaluje škodlivý program do svého zařízení.

16.01.2023 - Důvěryhodná komunikace

Úskalím elektro¬nické komuni¬kace bývá nízká důvěry¬hodnost. Elektro¬nické podpisy dokazují, že jsme zprávu odeslali opravdu my, a že po cestě nebyla nijak změněna. Ale pozor! Pojem „elektronický podpis“ může být pro mnoho uživatelů matoucí.

27.12.2022 - PF 2023

Koncepční dokumenty

Soubor typu .pdfRozvoj informační společnosti Olomouckého kraje(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfi2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost(748 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfStrategie implementace eGovernmentu(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfRočenka OIT 2013(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfInformační koncepce(1,1 MB)stáhnout

Open Data

Soubor typu pdfKoncepce (open)datového portálu Olomouckého kraje(5,4 MB)stáhnout
Soubor typu docxCo jsou otevřená data?(24,1 kB)DOCX | PDF
Soubor typu pdfJak otevírat data?(536,3 kB)stáhnout

Ročenky

Soubor typu pdfRočenka 2021(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2020(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2019(786,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2018(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2017(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2016(520,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2015(359,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2014(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka - 2013(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2012(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2011(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2010(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2009(477,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2007(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2006(856,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2005(285,2 kB)stáhnout
Soubor typu jpgbanner_20(41,3 kB)stáhnout

Informace o informačním systému Krajského úřadu Olomouckého kraje

Soubor typu pdfInformace o informačním systému Krajského úřadu Olomouckého kraje(467,2 kB)stáhnout

IOP - dokumenty ke stažení

Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Datový sklad Olomouckého kraje(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Digitalizace a ukládáni(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Digitální mapa veřejné správy(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Technologické centrum a Elektronická spisová služba(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Olomouckého kraje(2 MB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Jiří Šafránek

vedoucí odboru
Odbor informačních technologií
   585 508 140 j.safranek@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 1, kancelář: 116


Poslední změna 17. 03. 2023 10:37:07