Ministerstva financí a zdravotnictví vyhlásila výzvy k předkládání žádostí o grant

17. 06. 2014

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 - 2014 ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví vyhlásilo dne 12. června 2014 výzvy k předkládání žádostí o grant na individuální projekty. Žádosti je možné předkládat v rámci Aktivity I. „Psychiatrická péče“ a do Aktivity II. „Péče o děti“.

Cílem výzvy v Aktivitě I. „Psychiatrická péče“ je vytvoření podmínek pro rozvoj a implementaci komplexního programu léčebně rehabilitační péče, který umožní sledovat a vyhodnocovat stav pacienta a tak rozhodnout o jeho umístění mimo léčebnou instituci do zařízení komunitní péče a postupně pacienta připravit na návrat do běžného života. Systém komplexní ucelené rehabilitace bude implementován v institucích psychiatrické péče, ve kterých bude podpořen rozvoj a modernizace infrastruktury nutné pro jeho aplikaci.

Bližší informace k výzvě do Aktivity I. „Psychiatrická péče“ naleznete zde.

Cílem výzvy v Aktivitě II. „Péče o děti“ je zlepšení zdravotního stavu dětské populace prostřednictvím prevence. Výzva zahrnuje dvě aktivity, které jsou zaměřeny na podporu preventivních aktivit, a to jak na primární (dětské úrazy), tak na sekundární a terciární (dětské úrazy, předcházení následkům zdravotních problémů).

Bližší informace k výzvě do Aktivity II. „Péče o děti“ naleznete zde.

Pro potenciální žadatele připravuje Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Olomouckým krajem seminář, který se uskuteční dne 9. 7. 2014 v sídle Krajského úřadu Olomouckého kraje. Přihlásit na seminář se můžete na adrese petr.cermak@mzcr.cz, a to do pátku 4. 7. 2014. Semináře se mohou zúčastnit dva zástupci za organizaci. Program semináře naleznete zde.

Soubor typu .docxProgram semináře(222,4 kB)DOCX | PDF


Poslední změna 02. 07. 2014 13:16:00