Regionální rozvoj


soutěž Vesnice roku prezentační stánek UrbisInvest Brno vyhlášení regionálního Podnikatele roku

Hlavním cílem regionálního rozvoje kraje je vyrovnání ekonomických a sociálních rozdílů mezi jednotlivými částmi našeho kraje a trvalé zlepšování kvality života obyvatel Olomouckého kraje. Regionální rozvoj zahrnuje širokou škálu aktivit.

Prioritou Olomouckého kraje v oblasti regionálního rozvoje je:

Regionální rozvoj dále koordinuje přípravu strategických materiálů Olomouckého kraje. Současně odpovídá za zpracování a vyhodnocování zastřešujícího materiálu Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje.

Na tyto aktivity navazuje administrace příspěvků na zateplení a výměnu oken, či příspěvků obcím v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Pracovníci regionálního rozvoje pracují také na dalších dotačních titulech. Jedná se zejména o Program švýcarsko-české spolupráce, Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru a Norska, nebo Operační program Přeshraniční spolupráce ČR-PL, Operační program Nadnárodní spolupráce a Operační program Meziregionální spolupráce.

Významnou aktivitou regionálního rozvoje je realizace neinvestičního projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje z technické pomoci Regionálního operačního programu Střední Morava. Jeho hlavním cílem je příprava obcí, podnikatelů a neziskových organizací k lepšímu čerpání finančních prostředků z Regionálního operačního programu Střední Morava. Hlavními aktivitami projektu je vzdělávání - pořádání kurzů, seminářů a worshopů; propagace - vydávání brožur, publikací a dokumentů; tvorba strategických dokumentů, analýz a koncepcí a poradenství k projektových záměrům o možnostech využití dotačních fondů na projekty evidované v tzv. Zásobníku projektových námětů.

Aktuality

RSSarchiv aktualit »

Kontakty

Ing. Marta Novotná
další kontakty »
schovat »
vedoucí oddělení
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 330           m.novotna@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1202
RNDr. Jiří Juránek Ph.D.
koncepce a analýzy
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 378, 725 515 821           j.juranek@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1205
Ing. Roman Melo
energetické hospodářství Olomouckého kraje, Územní energetická koncepce Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 327           r.melo@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1205
Ing. Marie Šafářová
konzultační a metodická činnost programu INTERREG V-A ČR-Polsko, EHP a Norské fondy, Program švýcarsko-české spolupráce, ESÚS NOVUM
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 669           m.safarova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1206
Mgr. Martin Pokorný
finanční manažer na projektech Smart Akcelerátor Olomouckého kraje, Projekt technické pomoci Olomouckého kraje v rámci INTERREG V-A ČR-Polsko, Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – I., Aktualizace územní energetické koncepce Olomouckého kraje v rámci Programu EFEKT 2016
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 655, 725 006 088           m.pokorny@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1218
Ing. Jana Olivíková
spolupráce s euroregiony Praděd a Glacensis, Projekt technické pomoci v rámci INTERREG V-A ČR-Polsko, Má vlast cestami proměn
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 388           j.olivikova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1206
Ing. Leona Valovičová
Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295           l.valovicova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1203
Ing. Petr Smička
Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 387, 725 788 295           p.smicka@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1203
Ing. Petr Heinisch
Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 354, 725 788 290           p.heinisch@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1203
Ing. David Krmášek DiS.
rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 685           d.krmasek@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1215
Ing. Lenka Polachová
projektová manažerka projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje“
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 648, 773 785 706           l.polachova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 6p, kancelář: 622
Bc. Renata Polášková
oblast podpory podnikání
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
          r.polaskova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 12.p, kancelář: 1206
Bc. David Mišo DiS.
finanční manažer projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje“
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 380, 773 785 705           d.miso@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 6p, kancelář: 622
Ing. Hana Piškulová
rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 322           h.piskulova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1215
Mgr. Jiří Běhávka
podnikání
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 696, 720 403 117           j.behavka@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1206
Ing. Martin Hrubý
podpora inovací
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 386           m.hruby@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1218


Poslední změna 28. 11. 2016 08:36:26

Olomoucký kraj na Facebooku Olomoucký kraj na YouTube Olomoucký kraj na Flickru Olomoucký kraj na Google Plus Olomoucký kraj na Twitteru Olomoucký kraj na Instagramu Olomoucký kraj na ISSUU