Ekonomika, finance a majetek

V této části naleznete informace o rozpočtu a závěrečném účtu Olomouckého kraje, nemovitém majetku kraje, který je průběžně odprodáván, a dani z přidané hodnoty. Naleznete zde informace o místních poplatcích, pokutových blocích, veřejných sbírkách či výherních hracích přístrojích. Dále rozpočet územně samosprávných celků a informace o účetnictví příspěvkových organizací a územně samosprávných celků.


Poslední změna 15. 11. 2017 13:53:52

© Krajský úřad Olomouckého kraje