Ekonomika, finance a majetek

V této části naleznete informace o rozpočtu a závěrečném účtu Olomouckého kraje, nemovitém majetku kraje, který je průběžně odprodáván, a dani z přidané hodnoty. Naleznete zde informace o místních poplatcích, pokutových blocích, veřejných sbírkách či výherních hracích přístrojích. Dále rozpočet územně samosprávných celků a informace o účetnictví příspěvkových organizací a územně samosprávných celků.

Informace z oblastí: „Loterie, tomboly“, „Místní poplatky, daňový řád, vzory“, „Výherní hrací přístroje“, „Veřejné sbírky“, „Příkazové bloky“, „Pokutové bloky“ byly přesunuty pod odkaz „Veřejná správa“.


Poslední změna 06. 03. 2024 09:02:39