Skončil termín pro předkládání kompletních žádostí v rámci vyhlášené 3. Výzvy - FM EHP/Norska

01. 03. 2008

Dne 29.2.2008 skončil termín pro předkládání kompletních žádostí v rámci vyhlášené 3. Výzvy - FM EHP/Norska. Alokovaná částka pro 3. Výzvu je 19, 439 mil.EUR. Celkem bylo předloženo 246 žádostí o grant. Na kontaktním místě Olomouckého kraje bylo přijato v termínu stanoveném pro Výzvu č. 3 celkem 22 projektových žádostí. 13 žádostí bylo předloženo do zaměření priority Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví, 1 do Zlepšení péče a ochrana movitého kulturního dědictví a 8 do Modernizace a vybavení jeslí, školek, škol, školních vzdělávacích center, dětských domovů.

Všechny žádosti byly posuzovány z hlediska formálních náležitostí a oprávněnosti. Tři projekty nevyhověly kritériím v rámci procesu posouzení z hlediska oprávněnosti a byly vyřazeny z dalšího hodnocení. 19 projektů bylo postoupeno dne 21. března 2008 na příslušná sektorová ministerstva k dalšímu hodnocení. Doporučené projekty budou projednávány na zasedání Monitorovacího výboru v předpokládaném termínu, červen 2008.


Poslední změna 24. 01. 2014 14:32:14