Zastupitelstvo

Zobrazit verzi pro neslyšící

Olomoucký kraj je samostatně spravován 55 členným zastupitelstvem, které rozhoduje o věcech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti zastupitelstvo rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon.

Zastupitelstvo je jediný z orgánů kraje, který je ústavně zakotven a má přímou demokratickou legitimitu danou volbami občanů. V oblasti samosprávy je vnímáno jako hlavní orgán, nadřazený všem ostatním.

Zastupitelstvo kraje je voleno na 4 roky obyvateli kraje. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě zastupitelstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

Zasedání zastupitelstva je veřejné. Občan kraje, který dosáhl věku 18 let, má právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva.

 

Aktuální usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje


Soubor typu docxUsnesení z 23. zasedání ZOK konaného dne 23-09-16(65,3 kB)stáhnout

Informace ke krajským příspěvkům a dotacím podá věcně příslušný odbor.
http://www.kr-olomoucky.cz/krajske-prispevky-a-dotace-do-30-tisic-korun-vyznamne-projekty-a-dalsi--cl-80.html


Starší usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje naleznete zde.

Aktuality

RSS

Kontakty

Bc. Taťána Vyhnálková
další kontakty »
schovat »
vedoucí oddělení
Odbor tajemníka hejtmana
oddělení organizační
   585 508 533           t.vyhnalkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 817


      
, , patro , kancelář:
Bc. Marcela Látalová
usnesení Rady a Zastupitelstva, kontrola plnění usnesení
Odbor tajemníka hejtmana
oddělení organizační
   585 508 826       
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 815
Jaroslava Kolomazníková
podkladové materiály Rady a Zastupitelstva
Odbor tajemníka hejtmana
oddělení organizační
   585 508 816           j.kolomaznikova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 819
Mgr. Vendula Stašková DiS.
komise Rady, výbory Zastupitelstva
Odbor tajemníka hejtmana
oddělení organizační
   585 508 827           v.staskova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 815


Poslední změna 11. 10. 2016 14:47:21

Olomoucký kraj na Facebooku Olomoucký kraj na YouTube Olomoucký kraj na Flickru Olomoucký kraj na Google Plus Olomoucký kraj na Twitteru Olomoucký kraj na Instagramu Olomoucký kraj na ISSUU