Zastupitelstvo

Zobrazit verzi pro neslyšící

Olomoucký kraj je samostatně spravován 55 členným zastupitelstvem, které rozhoduje o věcech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti zastupitelstvo rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon.

Zastupitelstvo je jediný z orgánů kraje, který je ústavně zakotven a má přímou demokratickou legitimitu danou volbami občanů. V oblasti samosprávy je vnímáno jako hlavní orgán, nadřazený všem ostatním.

Zastupitelstvo kraje je voleno na 4 roky obyvateli kraje. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě zastupitelstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

Zasedání zastupitelstva je veřejné. Občan kraje, který dosáhl věku 18 let, má právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva.

 

Aktuální usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Soubor typu pdfUsnesení 20. zasedání ZOK konaného dne 17-06-2024(448,6 kB)stáhnout

Přílohy k textu usnesení jsou k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje v sekci Zastupitelstvo/Usnesení ZOK.

Starší usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje naleznete zde.

 

Aktuality

17.06.2024 - Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Další zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje proběhne dne 16. 9. 2024. Návrh programu zasedání a podkladové materiály budou zveřejněny ve středu 4. 9. 2024.

Kontakty

Bc. Taťána Vyhnálková

vedoucí oddělení
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 533 t.vyhnalkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 817

Jana Adamíková

asistentka
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 876 j.adamikova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 2, kancelář: 247

Bc. Hana Czmerová

asistentka hejtmana Ing. Josefa Suchánka
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 847 h.czmerova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 917

Mgr. Veronika Dresslerová DiS.

webové stránky Rady a Zastupitelstva, kontrola usnesení Rady a Zastupitelstva
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 826 v.dresslerova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 815

Sylvie Foukalová

asistentka hejtmana Ing. Josefa Suchánka
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 887 s.foukalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 917

Božena Gewiesová

asistentka uvolněného člena rady Ing. et Ing. Martina Šmídy
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 849 b.gewiesova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 822

Veronika Humpolíčková DiS.

organizační pracovník agendy ROK a ZOK
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 816 v.humpolickova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 819

Bc. Martina Křemínská

organizační pracovník agendy Komisí ROK a Výborů ZOK
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 827 m.kreminska@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 815

Bc. Marcela Látalová

asistentka náměstka hejtmana Ing. Jana Šafaříka, MBA
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 821 m.latalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 622

Yvona Ponikelská

asistentka 2. náměstka hejtmana Mgr. Dalibora Horáka
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 286 y.ponikelska@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 438

Eva Schwarzová

asistentka člena ROK Ing. Petra Lyska
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 845 e.schwarzova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 5, kancelář: 522

Mgr. Vendula Stašková DiS.

organizační pracovník agendy ROK a ZOK, programy jednání
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 825 v.staskova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 819

Hana Stránská

asistentka 1. náměstka hejtmana Mgr. Ivo Slavotínka
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 149 h.stranska@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 921

Bc. Michaela Tsepeleva Horká

asistentka Bc. Jana Žůrka, neuvolněného člena ROK
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 221 m.tsepelevahorka@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 3, kancelář: 338

Pavlína Zatloukalová

administrace akcí Rady a Zastupitelstva
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 885 p.zatloukalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 816

Ing. Kateřina Zajíčková

asistentka uvolněného člena rady RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D.
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 823 k.zajickova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 3, kancelář: 344

Kristýna Vystrčilová

asistentka Ing. Bc. Milady Sokolové, uvolněné členky zastupitelstva a MUDr. Ivo Mareše, MBA, neuvolněného člena rady
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 880, 725816720 k.vystrcilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 3, kancelář: 340


Poslední změna 25. 06. 2024 08:48:07