Očekávaná výzva v programu Kulturní dědictví a současné umění byla vyhlášena

21. 03. 2014

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem kultury vyhlásilo první výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 16 – „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“.

Programová oblast č. 16 – „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“ je zaměřena na ochranu, obnovu a prezentaci movitého a nemovitého kulturního dědictví a židovského kulturního dědictví v České republice. Částka alokovaná pro první výzvu činí 393 526 995 Kč.

Oprávněnými žadateli jsou instituce zřizované státem, územní samosprávné celky, obce, nevládní neziskové organizace, náboženské organizace a církevní právnické osoby, právnické osoby. Výše grantu ve výši 60 – 90 % se odvíjí od typu žadatele. Uzávěrka předkládání žádostí o grant je 20. června 2014 v 19.00. Text výzvy a pokyny pro žadatele jsou ke stažení zde.

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant je možné pokládat e-mailem na adrese radek.bouska@mkcr.cz. K dispozici je Vám také pracovník krajského kontaktního místa, Marie Šafářová, e-mail: m.safarova@kr-olomoucky.cz.


Poslední změna 21. 03. 2014 14:57:21