Počet žádostí předložených v rámci 2. Výzvy Finančních mechanismů EHP a Norska

02. 12. 2006

Do konečného termínu pro předkládání žádostí 26. 10. 2006, bylo předloženo žadateli na kontaktní místa v celé ČR celkem 367 žádostí.

Na Kontaktním místě Olomouckého kraje bylo předloženo celkem 26 žádostí. Z tohoto počtu bylo 19 žádostí předloženo do prioritní oblasti „Uchování evropského kulturního dědictví", 1 žádost do oblasti „Ochrana životního prostředí", 5 žádostí do oblasti „Rozvoj lidských zdrojů" a 1 žádost do oblasti „Zdravotnictví a péče o dítě". Jedna ze žádostí, která byla předložena do priority Rozvoj lidských zdrojů, byla vyřazena pro nesplnění kritérií oprávněnosti, ostatní projektové žádosti byly po kontrole formálních náležitostí a oprávněnosti předány na dotčená sektorová ministerstva k dalšímu hodnocení.

Projekty schválené k financování v rámci jednotlivých výzev Finančních mechanismů EHP a Norska najdete na www.eeagrants.cz v sekci "Schválené projekty".


Poslední změna 24. 01. 2014 14:41:25