Program kulturní dědictví

11. 10. 2013

Ministerstvo financí ČR společně s Ministerstvem kultury ČR se společně podílejí na přípravě programu „Kulturní dědictví a současné umění“, který je součástí Finančních mechanismů EHP/Norsko 2009-2014. V současné době finišuje kompletace pokynů pro výzvu a pokynů pro žadatele.

Program je zaměřen na dvě programové oblasti: v rámci Programové oblasti 16 „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“ se o grant mohou ucházet projekty, které pomohou zachránit, obnovit a zpřístupnit movité a nemovité kulturní dědictví. Do programové oblasti bude alokováno 16 mil. EUR, výše grantu 170 000 – 1 200 000 EUR.
Programová oblast 17 „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“ rozšíří původní možnosti čerpání grantů o možnost bilaterální spolupráce mezi partnery České republiky a zemí EHP. Spolupráce se očekává v oblasti současného umění v oblasti divadla, hudby a výtvarného umění. Částka alokovaná do této oblasti je 2,5 mil. EUR, výše grantu 10 000 – 160 000 EUR.

Výzvy budou pro žadatele otevřeny nejpozději v lednu 2014. Aktuální informace k vyhlášení programových výzev můžete sledovat zde.


Poslední změna 11. 10. 2013 13:15:51