Program Fond pro NNO podpoří aktivity neziskových organizací ve výši 208 milionů korun

03. 10. 2013

Od října 2013 budou mít české neziskové organizace příležitost v rámci Finančních mechanismů EHP/Norsko 2014-2020 čerpat prostředky na realizaci svých projektů. Umožní jim to nově zřízený Fond pro nestátní neziskové organizace. Během tří výzev bude v období 2013 až 2014 rozděleno 208 miliónů korun. Tyto prostředky spravují Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství. Program nabídne neziskovým organizacím možnost žádat o prostředky jak na samotné projekty v oblasti sociální a oblasti životního prostředí, tak na spolupráci s donorskými neziskovými organizacemi (Norsko, Island, Lichtenštejnsko).
Více informací zde.


Poslední změna 03. 10. 2013 13:59:34