Česká republika obdrží z fondů EHP a Norska více než 3,2 miliardy korun

15. 10. 2012

Dne 1. října 2012 se v Praze konala zahajovací konference EHP a Norských fondů pro programovací období 2009 – 2014 za účasti zástupců donorských zemí. Prostřednictvím EHP a Norských fondů přispívá Norsko spolu s Islandem a Lichtenštejnskem ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru. V aktuálním období obdrží Česká republika od dárcovských států 131,8 mil. EUR, tedy přibližně 3,2 mld. Kč.

Podporu budou moci žadatelé čerpat v rámci 15 programů, na jejichž vzniku se podílela příslušná ministerstva ČR. Mezi prioritní programové oblasti patří zdravotnictví, věda a výzkum, životní prostředí či děti a mladiství, důležitými oblastmi podpory jsou také ochrana kulturního dědictví a rozvoj občanské společnosti. Zřízeny byly speciální programy pro neziskové organizace, vědecké a výzkumné subjekty a vzdělávací instituce. Otevřené výzvy pro jednotlivé programy budou vyhlašovány postupně od konce roku 2012.

Bližší informace naleznete na www.eeagrants.cz a www.norwaygrants.cz , případné dotazy můžete směřovat na adresu m.safarova@kr-olomoucky.cz.


Poslední změna 15. 10. 2012 10:12:00