Norské fondy podpoří projekty neziskových organizací

20. 01. 2014

Česká republika získá z Norských fondů 70,4 milionů eur a dalších 61,4 milionů eur z EHP fondů, do nichž přispívá kromě Norska také Island a Lichtenštejnsko.

První granty rozdělí Nadace Open Society Fund a Nadace rozvoje občanské společnosti, které vyhlásily výzvy pro nestátní neziskové organizace.

Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a nabízí pomoc obětem domácího násilí. Správce fondu, Nadace Open Society Fund, rozdělí v letech 2013‒2016 projektům celkem 137 milionů korun. Dokumentaci k výzvě naleznete zde. Uzávěrka přihlášek je 14. 3. 2014.

První výzvu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace vyhlásila také Nadace pro rozvoj občanské společnosti společně s Nadací Partnerství. Cílem programu FNNO je podpořit občanskou společnost v sociální oblasti a oblasti životního prostředí ve výši 205 milionů korun. Dokumenty pro přípravu žádosti naleznete zde. Uzávěrka sběru žádostí je 24. 3. 2014.


Poslední změna 21. 01. 2014 08:56:43