Nadace Open Society Fund Praha rozdělí první granty z Norských fondů

30. 01. 2014

Zprostředkovatel programu Dejme (že)nám šanci, Nadace Open Society Fund Praha, vyhlásila v rámci Norských fondů první výzvu k předkládání žádostí o grant. Program podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a nabízí pomoc obětem domácího násilí. Oprávněnými žadateli jsou nevládní neziskové organizace, veřejnoprávní i soukromé subjekty a organizace jimi zřízené. Dokumentaci k výzvě naleznete zde. Termín uzávěrky přihlášek je 14. 3. 2014.

Nadace Open Society Fund Praha připravila ve spolupráci s Olomouckým krajem seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 20. 2. 2014 ve 13:00 hodin v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje. Pozvánka na seminář je zde. Na seminář se můžete přihlásit zde.

Soubor typu .pdfPozvánka(219 kB)stáhnout


Poslední změna 04. 02. 2014 13:44:54