Předběžné oznámení o vyhlášení výzvy

23. 12. 2013

Ministerstvo kultury ČR v zájmu dobré informovanosti zájemců o grant z Finančních mechanismů EHP vydalo předběžné oznámení o vyhlášení výzev k podání žádostí o grant v rámci Programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“. Oficiální vyhlášení výzev (v platném znění) se předpokládá dne 9. 1. 2014.

  • Pracovní verze výzvy – Programová oblast č.16 “Kulturní dědictví” ke stažení zde
  • Pracovní verze výzvy – Programová oblast č.17 “Současné umění” ke stažení zde

K vyhledávání vhodných kontaktů pro realizaci projektů mohou sloužit webové stránky Programu CZ06 prostřednictvím Formuláře pro spolupráci (zde) a dále kontaktní seminář, který se uskuteční dne 6. 2. 2014 v sídle Ministerstva kultury v Praze, kde budou mít účastníci zajištěn prostor k neoficiálním setkáním a rozhovorům. Na seminář je možné se přihlásit prostřednictvím Kontaktního formuláře fondů EHP ke stažení zde (*.docx) a zde (*.pdf) do 9. 1. 2014.


Poslední změna 03. 01. 2014 13:08:45