Náhradní rodinná péče

Na úseku náhradní rodinné péče provádí krajský úřad, v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zprostředkování osvojení a svěření dítěte do pěstounské péče v České republice. Zároveň pro tyto účely vede evidenci žadatelů o zprostředkování osvojení a pěstounské péči, zajišťuje odborné posuzování dětí a žadatelů před zařazením do evidence, rozhoduje o zařazení žadatelů do evidence a jejich vyřazení, provádí odborné posouzení jiných fyzických osob než rodičů, vyhledává vhodné žadatele, poskytuje odborné poradenství a vede evidenci osob, které mohou na přechodnou dobu vykonávat pěstounskou péči.

Soubor typu pdfInformace o osvojení(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace o pěstounské péči(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfDoporučený postup - pěstounská péče na přechodnou dobu(765,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam organizací uzavírající dohody o výkonu pěstounské péče(195 kB)stáhnout

Odkazy

Kontakty

Mgr. Bc. Andrea Jelínková

metodik náhradní rodinné péče se zaměřením na pěstounskou péči na přechodnou dobu, evidence dětí umístěných v pěstounské péči na přechodnou dobu, metodika a kontrolní činnost – výkon SPOD obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 516 a.jelinkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 15, kancelář: 1525

Mgr. et Mgr. Marcela Hartmannová

psychologické posuzování žadatelů o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu, posuzování dětí pro náhradní rodinnou péči
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 517 m.hartmannova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 15, kancelář: 1520

Mgr. Markéta Zatloukal Vavroušková

psycholog pro náhradní rodinnou péči
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 520 m.vavrouskova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 15, kancelář: 1524

Mgr. Petra Smékalová

metodik náhradní rodinné péče se zaměřením na pěstounskou péči, evidence dětí za účelem zprostředkování náhradní rodinné péče, metodická a kontrolní činnost obecních úřadů
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 518 p.smekalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 15, kancelář: 1521

Mgr. Nikol Macoszková

referent pro náhradní rodinnou péči
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 519 n.macoszkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 15, kancelář: 1523


Poslední změna 27. 07. 2023 13:00:01