Spolupracující organizace

Pracovníci krajského úřadu vykonávající agendu na úseku sociálně-právní ochrany dětí doporučují a zprostředkovávají klientům služby jiných fyzických a právnických osob dle jejich specifických potřeb a cíli podpory.

OSPOD má vytvořen aktuální seznam subjektů, které poskytují služby pro rodinu a nezletilé děti. Pracovníci mají přehled o činnostech dostupných organizací a o podmínkách za nichž je možné jejich služby využít. V rámci spolupráce s rodinou volí vždy výběr služeb s ohledem na individuální potřeby dítěte a rodiny. Dbají na to, aby množství nabízených služeb nepřekračovalo kapacitu a možnosti klienta. Navrhují služby jejichž využití je pro klienta reálné.

Krajský úřad Olomouckého kraje, oddělení sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných fyzických  a právnických osob podle jejich specifických potřeb.

Krajský úřad Olomouckého kraje, oddělení sociálně-právní ochrany má k dispozici seznamy a přehledy:

 

Je zpracován přehled kontaktů odborníků, neziskových organizací, školských zařízení, poraden, pro účely náhradní rodinné péče i terénní sociální práce v oblasti sociálně-právní ochrany dítěte:

Soubor typu xlsxSpolupracující organizace(48,6 kB)stáhnout


Poslední změna 10. 02. 2020 14:33:09