Podávání a vyřizování stížností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Nebyli jste spokojeni s jednáním, přístupem a prací zaměstnance oddělení sociálně-právní ochrany, odboru sociálních věcí KÚOK?  Máte pocit, že činností, příp. nečinností, některého ze zaměstnanců oddělení sociálně-právní ochrany došlo k porušení práv Vašich dětí nebo Vašich osobních práv? Můžete si stěžovat.

Pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Olomouckého kraje jsou srozuměni s tím, že stížnost je zejména podnětem pro zvýšení kvality poskytování sociálně-právní ochrany, proto aktivně reagují na nespokojenost klientů mimo jiné i informací o možnosti podat stížnost a o způsobu jejího vyřízení.

Pokud si nejste jisti, jestli Vám můžeme pomoci, nebo chcete zjistit aktuální stav šetření vaší záležitosti, obraťte se na osoby uvedené v kontaktech.

Příjemce stížnosti je povinen věc prošetřit a do 60 dnů ode dne doručení stížnosti, Vás písemně vyrozumět o výsledku šetření stížnosti, vyřízení stížnosti a o přijatých opatřeních k nápravě.

Krajský úřad Olomouckého kraje má pro tuto oblast zpracované dokumenty a postupy, včetně Směrnice, která upravuje pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

 

Soubor typu pdfStížnost - dospělí(338,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfStížnosti - děti(575 kB)stáhnout

Své stížnosti na chování, jednání či přístup sociálních pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností směřujte, prosím, na tajemníka nebo jinou konkrétní osobu městského úřadu (zpravidla vedoucího), který stížnost prošetří a o výsledku Vás bude informovat.


Poslední změna 07. 10. 2020 15:49:47