Pracovní pozice a kontakty na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Osobní kontakt:

Odbor sociálních věcí
Jeremenkova 40b
779 00 Olomouc

Výšková budova Regionálního centra Olomouc, 8 patro.

IMG_0585        IMG_0586

 

IMG_0591     IMG_0592

 

Písemný kontakt:
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor sociálních věcí
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

Email: posta@olkraj.cz

Datová schránka: qiabfmf

 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Pondělí           8:00 -  17:00 hod.

Úterý               8:00 -  15:00 hod.

Středa             8:00 -  17:00 hod.

Čtvrtek            8:00 -  14:00 hod.

Pátek              8:00  - 14:00 hod.

 

 

Pozice

Kontakt

Pracovní profil

Mgr. Pavel Podivínský 

vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany

585 508 228

 

vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany

agenda:

metodická, koordinační, konzultační a kontrolní činnost oblasti SPOD

p.podivinsky@olkraj.cz

 

kancelář č. 815

Mgr. Alice Musilová

zástupce vedoucího oddělení, metodik sociálně-právní ochrany dětí, agenda dětí týraných, zanedbávaných a zneužívaných, metodika a kontrolní činnost – standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

585 508 569

sociální pracovník SPOD

agenda:

metodická, koordinační, konzultační a kontrolní činnost oblasti SPOD, kontrola standardů, odvolací řízení, týrané a zneužívané děti, poradní sbor

a.musilova@olkraj.cz    

 

kancelář č. 811

Bc. Helena Zbořilová

metodik sociálně-právní ochrany dětí se zaměřením na kuratelu pro mládež, metodika a kontrolní činnost - výkon SPOD obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, pověřené osoby

585 508 241

Sociální pracovník SPOD

agenda:

metodická, koordinační, konzultační a kontrolní činnost oblasti SPOD, kurately pro děti a mládež, děti – cizinci, odvolací řízení, standardy kvality KÚOK

h.zborilova@olkraj.cz 

 

kancelář č. 811

Mgr. Libuše Satorová

metodik sociálně-právní ochrany dětí se zaměřením na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, metodika a kontrolní činnost - standardy  kvality sociálně-právní ochrany dětí  obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, dohody o výkonu pěstounské péče, standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

585 508 243

Sociální pracovník SPOD

agenda:

metodická, koordinační, konzultační a kontrolní činnost oblasti SPOD, kontrola standardů, odvolací řízení, státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP, odvolací řízení, dohody o výkonu pěstounské péče

l.satorova@olkraj.cz

kancelář č. 811

 

 

 


Poslední změna 26. 08. 2022 10:29:22