Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Manuál k podávání žádostí v rámci OK služby - poskytovatel

Soubor typu pdfManuál pro podávání žádostí(2,2 MB)stáhnout

Manuály k podávání finančního vypořádání a přezkoumání výše vyrovnávací platby

Soubor typu pdfManuál - podávání vypořádání + VPmax v aplikaci KISSoS(857 kB)stáhnout
Soubor typu pdfManuál - podpis(209,6 kB)stáhnout

Manuály se týkají způsobu podávání finančního vypořádání a přezkoumání výše vyrovnávací platby, které jsou upraveny v Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Obecné části a Podprogramu č. 1.

Krajský informační systém sociálních služeb naleznete na tomto linku.

Úplný výpis z evidence skutečných majitelů

Soubor typu pdfÚplný výpis z ESM(320,2 kB)stáhnout

Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců

Soubor typu pdfPrůměrný roční přepočtený počet zaměstnanců(399,9 kB)stáhnout

Vzorové doložky obcí

Soubor typu pdfVzorové doložky obcí(208,8 kB)stáhnout


Poslední změna 26. 09. 2023 09:07:25