Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji 2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém 22. zasedání, konaném dne 24. 6. 2016, usnesením č. UZ/22/33/2016, schválilo Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji (dále jen „Program“).

Předložený Program je členěn na část obecnou tři zvláštní části (podprogramy):

  • Obecná část – obsahuje obecná pravidla pro tento dotační program

  • Podprogram č. 1 – Účelová dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb

  • Podprogram č. 2 – Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb nestátními neziskovými organizacemi

  • Podprogram č. 3 – Příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím Olomouckého kraje

Bližší podmínky pro administraci podprogramů jsou uvedeny v podsložkách v členění dle jednotlivých podprogramů.

Obecná část

Soubor typu pdfObecná část(698,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDodatek k Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji na rok 2017(285,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfObecná část - zapracované změny(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfDodatek k Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji na rok 2017 - 2(514,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfObecná část - zapracované změny 2(1 MB)stáhnout

Kontakty

Ing. Martina Bernátová

vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 568 m.bernatova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 817

Bc. Ing. Kateřina Spáčilová MBA

zástupce vedoucí oddělení, finanční zajištění sociálních služeb
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 482 k.spacilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1315


Poslední změna 01. 07. 2021 06:48:24