Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji 2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/5/28/2017 ze dne 19. 6. 2017, schválilo Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji (dále jen „Program“).

Předložený Program je členěn na část obecnou tři zvláštní části (podprogramy):

  • Obecná část – obsahuje obecná pravidla pro tento dotační program

  • Podprogram č. 1 – Účelová dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb

  • Podprogram č. 2 – Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb nestátními neziskovými organizacemi

  • Podprogram č. 3 – Příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím Olomouckého kraje

Bližší podmínky pro administraci podprogramů jsou uvedeny v podsložkách v členění dle jednotlivých podprogramů.

Obecná část

Soubor typu pdfObecná část (zapracované změny na základě Dodatku č. 2)(1020,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDodatek č. 2 k Programu pro rok 2018 (Obecná část)(308,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfObecná část Programu(1 MB)stáhnout

Kontakty

Ing. Martina Bernátová

vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 568 m.bernatova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 817

Bc. Ing. Kateřina Spáčilová MBA

zástupce vedoucí oddělení, finanční zajištění sociálních služeb
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 482 k.spacilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1315


Poslední změna 01. 07. 2021 06:48:24