Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji 2015

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém 12. zasedání, konaném dne 19. 9. 2014, usnesením č. UZ/12/40/2014, schválilo vyhlášení a realizaci Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji (dále jen „Program“).

Předložený Program je členěn na část obecnou tři zvláštní části (podprogramy).

Obecná část – obsahuje obecná pravidla pro tento dotační program; součástí Obecné části je příloha – formuláře určené pro tento Program (formuláře jsou vytvořeny v programu excel).

Obecná část

Soubor typu .pdfObecná část - Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji(661,1 kB)stáhnout

Příloha

Soubor typu xlsFormuláře PFP - 2015(168 kB)stáhnout

Podprogram č. 1 – Účelová dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb

Podprogram č. 2 – Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb nestátními neziskovými organizacemi

Podprogram č. 3 – Příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím Olomouckého kraje

Bližší podmínky pro administraci podprogramů jsou uvedeny v podsložkách v členění dle jednotlivých podprogramů.

Pomůcka pro výpočet vyrovnávací platby

Soubor typu xlsxPomůcka pro výpočet VP(11,9 kB)stáhnout


Poslední změna 22. 04. 2015 14:59:17