Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji 2021

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ 21/43/2020 ze dne 22. 6. 2020 schválilo Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji (dále jen „Program“).

Program je členěn na část obecnou tři zvláštní části (podprogramy):

 • Obecná část – obsahuje obecná pravidla pro tento dotační program
 • Podprogram č. 1 – Dotace na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb
 • Podprogram č. 2 – Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb
 • Podprogram č. 3 – Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Olomouckým krajem

Bližší podmínky pro administraci podprogramů jsou uvedeny v podsložkách v členění dle jednotlivých podprogramů.

Obecná část

Soubor typu pdfObecná část (původní znění)(1001,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfObecná část (aktualizované znění)(1,2 MB)stáhnout

Dodatky

Soubor typu pdfDodatek č. 1 (2021)(346,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDodatek č. 2 (2021)(367,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDodatek č. 3 (2021)(380,9 kB)stáhnout

Podprogramy

Zvláštní části - Podprogramy:

 • Podprogram č. 1

  Dotace na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb

 • Podprogram č. 2

  Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb

 • Podprogram č. 3

  Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Olomouckým krajem

Kontakty

Bc. Ing. Kateřina Spáčilová MBA

zástupce vedoucí oddělení, finanční zajištění sociálních služeb
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 482 k.spacilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1315

Ing. Martina Bernátová

vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 568 m.bernatova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 817


Poslední změna 01. 07. 2021 06:48:24