Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji 2022

Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále jen „ZOK") svým usnesením č. UZ/6/49/2021 ze dne 20.09.2021 schválilo Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji (dále jen „Program“), ZOK rovněž tímto usnesením zmocnilo Radu Olomouckého kraje (dále jen „ROK") k provádění úprav Programu s výjimkou situace, kdy provedení úpravy nedoporučí Komise ROK pro rodinu a sociální záležitosti.

Usnesením ROK byl program doplněn o Podprogram č. 4 a je tedy členěn na část obecnou a čtyři zvláštní části (podprogramy):

 • Obecná část – obsahuje obecná pravidla pro tento dotační program
 • Podprogram č. 1 – Dotace na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb
 • Podprogram č. 2 – Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb
 • Podprogram č. 3 – Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Olomouckým krajem
 • Podprgram č. 4 – Dotace  na poskytování sociálních části center duševního zdraví z účelové dotace poskytnuté kraji ze státního rozpočtu - kapitoly MZ ČR

Bližší podmínky pro administraci podprogramů jsou uvedeny v podsložkách v členění dle jednotlivých podprogramů.

Obecná část

Soubor typu pdf2022 - Obecná část(1,2 MB)stáhnout

Podprogramy

Zvláštní části - Podprogramy:

 • Podprogram č. 1

  Dotace na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb

 • Podprogram č. 2

  Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb

 • Podprogram č. 3

  Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Olomouckým krajem

 • Podprogram č. 4

  Dotace na financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením

Kontakty

Ing. Martina Bernátová

vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 568 m.bernatova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 817

Bc. Ing. Kateřina Spáčilová MBA

zástupce vedoucí oddělení, finanční zajištění sociálních služeb
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 482 k.spacilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1315

Ing. Zdeněk Říha

referent pro financování sociálních služeb
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 216 z.riha@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1315

Bc. Andrea Heinzová

rozpočtář
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 385 a.heinzova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 816

Ing. Michaela Janovská

rozpočtář
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 361 m.janovska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 816

Neaktuální znění Pravidel Programu

Soubor typu pdf2022_v_2021_9 - Obecná část.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdf2022_v_2021_9 - Zvláštní část - Podprogram č. 1.pdf(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdf2022_v_2021_9 - Zvláštní část - Podprogram č. 2.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdf2022_v_2021_9 - Zvláštní část - Podprogram č. 3.pdf(898,2 kB)stáhnout


Poslední změna 15. 07. 2022 11:41:18