Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji 2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém 16. zasedání, konaném dne 26. 6. 2015, usnesením č. UZ/16/35/2015, schválilo Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji (dále jen „Program“).

Předložený Program je členěn na část obecnou tři zvláštní části (podprogramy).

Obecná část – obsahuje obecná pravidla pro tento dotační program; součástí Obecné části je příloha – formuláře určené pro tento Program (formuláře jsou vytvořeny v programu excel).

Obecná část

Soubor typu pdfObecná část(700,3 kB)stáhnout

Příloha

Soubor typu xlsFormuláře PFP - 2016(270 kB)stáhnout

Podprogram č. 1 – Účelová dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb

Podprogram č. 2 – Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb nestátními neziskovými organizacemi

Podprogram č. 3 – Příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím Olomouckého kraje

Bližší podmínky pro administraci podprogramů jsou uvedeny v podsložkách v členění dle jednotlivých podprogramů.

Pomůcka pro výpočet vyrovnávací platby

Soubor typu xlsxPomůcka pro výpočet vyrovnávací platby pro poskytovatele(12,2 kB)stáhnout


Poslední změna 11. 12. 2015 11:30:21