Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji 2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/11/42/2018 ze dne 25. 6. 2018 schválilo Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji (dále jen „Program“).

Program je členěn na část obecnou tři zvláštní části (podprogramy):

 • Obecná část – obsahuje obecná pravidla pro tento dotační program
 • Podprogram č. 1 – Dotace na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb
 • Podprogram č. 2 – Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb
 • Podprogram č. 3 – Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Olomouckým krajem

Bližší podmínky pro administraci podprogramů jsou uvedeny v podsložkách v členění dle jednotlivých podprogramů.

Obecná část

Soubor typu pdfObecná část Programu - zapracované změny (Dodatek č. 2)(1020,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDodatek č. 1 (406,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDodatek č. 2(313,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfObecná část Programu(1019,1 kB)stáhnout
 • Podprogram č. 1

  Dotace na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb

 • Podprogram č. 2

  Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb

 • Podprogram č. 3

  Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Olomouckým krajem

Kontakty

Ing. Martina Bernátová

vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 568 m.bernatova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 817

Bc. Ing. Kateřina Spáčilová MBA

zástupce vedoucí oddělení, finanční zajištění sociálních služeb
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 482 k.spacilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1315


Poslední změna 01. 07. 2021 06:48:24