Usnesení z 12. zasedání ZOK konaného dne 12-12-2022

Zápis a přehled jmenovitého hlasování o jednotlivých usneseních z 12. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 12. 12. 2022 naleznete zde.

Podkladové materiály z 12. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 12. 12. 2022 jsou k dispozici zde.

 

Soubor typu pdfUsnesení z 12. zasedání ZOK konaného dne 12-12-2022(1005,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_2_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Aktuální seznam DPOK 2023-úpravy pro .pdf(315,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_8_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 -darovací smlouva s obcí Olšany u Pro.pdf(278,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Pravidla_DT_č_13_01_1_AKCE .pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Pravidla_DT_č_13_01_2_ČINNOST.pdf(996 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 - Vzor smlouvy_AKCE 2023.pdf(507,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04 - Vzor smlouvy_ČINNOST 2023.pdf(585,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05 - Vzor žádosti_AKCE 2023_oprava.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 06 - Vzor žádosti_ČINNOST 2023.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_10_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Pravidla_DT_č_13_02_1_final.pdf(1006,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_10_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Vzor žádosti_DT_13_02_1_final.pdf(906,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_10_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Vzorové_smlouvy_pro_obce_final.pdf(626,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_10_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04 - Pravidla_DT_č_13_02_2_final.pdf(945,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_10_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05 - Vzor žádosti_DT_13_02_2_final.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_10_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 06-Vzorová_smlouva_DT_13_02_2_final.pdf(588,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_11_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-05 OE RZ na vědomí ZOK 12.12.2022_10..pdf(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_11_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 06 OE RZ ke schválení ZOK 12.12.2022_10..pdf(581 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_12_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 OE RZ na vědomí ZOK 12.12.2022_10.1.1.pdf(875,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_12_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 OE RZ ke schválení ZOK 12.12.2022_10..pdf(604 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_16_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Žádost o čerpání úvěru.pdf(224,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_17_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Žádost o čerpání úvěru.pdf(225,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_18_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01) - Návrh rozpočtu (bilance) - zkrácen.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_18_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02) - Příjmy.pdf(662 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_18_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03a) - Výdaje.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_18_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03b) - Dotační tituly.pdf(707,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_18_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03c) - PO - bez transf.podilu.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_18_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03d) - Fond sociálních potřeb.pdf(288,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_18_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03e) - Fond - voda.pdf(351,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_18_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04) - Financování.pdf(393,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_18_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05) - Rekapitulace.pdf(269,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_18_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05a) - Rozpracované opravy.pdf(537,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_18_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05b) - Rozpracované investice.pdf(687,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_18_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05c) - Nové opravy.pdf(585 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_18_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05d) - Nové investice.pdf(940,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_18_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05e) - Nové nákupy.pdf(292,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_18_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05f) - Projekty - neinvestiční.pdf(944,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_18_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05g) - Projekty - investiční.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_18_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 06) - Očekávané plnění k 31. 12. 2022.pdf(506,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_18_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 07) - Závazné ukazatele.pdf(523,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_19_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Vzorová žádost o ID.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_19_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 02-Smlouva-FO nepodnikatelé-akce-individ.pdf(617,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_19_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 03-Smlouva-FO nepodnikatelé-činnost-indi.pdf(609,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_19_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 04-Smlouva-FO podnikatelé-akce-individuá.pdf(627,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_19_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 05-Smlouva-FO podnikatelé-činnost-indivi.pdf(618 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_19_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 06-Smlouva-právnické osoby-akce-individu.pdf(632,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_19_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 07-Smlouva-právnické osoby-činnost-indiv.pdf(621 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_19_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 08-Smlouva-obce,městysy,města-akce-indiv.pdf(622,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_19_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 09-Smlouva-obce,městysy,města-činnost-in.pdf(611,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_19_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 10-Smlouva-příspěvkové org.-akce-individ.pdf(631,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_19_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 11-Smlouva-příspěvkové org.-činnost-indi.pdf(621 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_19_2022_bod_4_Usnesení_příloha č. 12-Vzorová žádost o NFV.pdf(781,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_19_2022_bod_5_Usnesení_příloha č. 13-Smlouva o poskytnutí NFV - fyzickým o.pdf(570,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_19_2022_bod_5_Usnesení_příloha č. 14-Smlouva o poskytnutí NFV - právnickým.pdf(573,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_20_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Střednědobý výhled rozpočtu 2024-20.pdf(314 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_23_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-seznam vlastníků a pozemků v k.ú. Pol.pdf(232,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_23_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02- seznam vlastníků a pozemků v k.ú. Op.pdf(450,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_23_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 03-soupis dotčených pozemků v k.ú. Řimic.pdf(216,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_25_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-základní náležitosti darovací smlouvy.pdf(191 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_25_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-základní náležitosti darovací smlouvy.pdf(362,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_28_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-podmínky převodu pozemků.pdf(217,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_30_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-návrh smlouvy o bezúplatném převodu-Č.pdf(261,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_30_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-návrh kupní smlouvy -ČR-ÚZSVM.pdf(317,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_30_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03- návrh smlouvy o budoucí darovací sml.pdf(217,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_30_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-návrh smlouvy o budoucí darovací smlo.pdf(225,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_31_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 1-cyklostezky-2023-pravidla-ODSH-Z-12-12.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_31_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 2-cyklostezky-2023-smlouva-ODSH-Z-12-12-.pdf(406,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_31_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 3-DP-cyklostezky-2023-žádost-ODSH-Z-12-1.pdf(904,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_32_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 1-DP-bezpečnost-2023-pravidla-ODSH-Z-12-.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_32_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 2-DP-bezpečnost-2023-smlouva-ODSH-Z-12-1.pdf(710,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_32_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 3-DP-bezpečnost-2023-žádost-ODSH-Z-12-12.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_33_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 1-DP-DDH-2023-pravidla-ODSH-Z-12-12-2022.pdf(1011 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_33_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 2-DP-DDH-2023-smlouva-ODSH-Z-12-12-2022.pdf(712,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_33_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 3-DP-DDH-2023-žádost-ODSH-Z-12-12-2022.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_34_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 1-dodatek č. 3 Přerov-ODSH-Z-12-12-2022.pdf(284,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_34_2022_bod_2_usnesení_příloha č. 2-dodatek č. 2 Hranicko-ODSH-Z-12-12-202.pdf(284,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_35_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 1-dodatek-Přerov-III.etapa-ODSH-Z-12-12-.pdf(284,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_35_2022_bod_2_usnesení_příloha č. 2-dodatek-Přerov-II.etapa-ODSH-Z-12-12-2.pdf(280 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_36_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 1-dodatek-Štěpánov-bezpečnost-ODSH-Z-12-.pdf(284,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_37_2022_bod_1_usnesení-příloha č. 1-dodatek č. 35-SSOK-ODSH-Z-12-12-2022.pdf(493,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_41_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 4 ke Smlouvě o úhradě ko.pdf(331,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_42_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 7 ke Smlouvě o úhradě ko.pdf(323,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_43_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 6 ke Smlouvě o úhradě ko.pdf(328,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_44_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 6 ke Smlouvě o finanční .pdf(565,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_45_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 6 ke Smlouvě o finanční .pdf(579 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_46_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Smlouva o úhradě kompenzace VLD s J.pdf(796,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_47_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. IV ke Smlouvě o zaj. žel. .pdf(518,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_48_2022_bod_1, 4, 5_Usnesení_příloha č.02-06_01_02-Přehled žádostí v DT 2-OSKPP-.pdf(899,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_48_2022_bod_2, 3_Usnesení_příloha č. 01- Přehled žádostí v DT 1-OSKPP-Z12-12-.pdf(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_49_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla dotačního titulu 1-OSKPP-Z12.pdf(1010,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_49_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Pravidla dotačního titulu 3-OSKPP-Z12.pdf(812,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_49_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Vzor žádosti o poskytnutí dotace v do.pdf(685,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_49_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace v .pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_49_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05-Vzororová veřejnoprávní smlouva v dot.pdf(605,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_49_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 06 - Vzorová veřejnoprávní smlouva v DT .pdf(584,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_50_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla dotačního programu.pdf(981,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_50_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Vzor žádosti v dotačním programu.pdf(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_50_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Vzorová veřejnoprávní smlouva na akci.pdf(519 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_50_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Vzorová veřejnoprávní smlouva na akci.pdf(509,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_51_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dod. č. 2 mezi OK a SK Slatinice, z.s.pdf(281,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_52_2022_bod_2, 4_Usnesení_příloha č. 02 - Vzor.vp.sm.na AKCI_právnické osoby.pdf(727,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_52_2022_bod_2, 4_Usnesení_příloha č. 03 - Vzor.vp.sm.na ČINNOST_právnické oso.pdf(623,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_52_2022_bod_2, 4_Usnesení_příloha č. 04 - Vzor.vp.sm.na AKCI_přísp.org.pdf(634 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_52_2022_bod_2, 4_Usnesení_příloha č. 05 - Vzor.vp.sm.na ČINNOST_přísp.org.pdf(626,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_52_2022_bod_3, 4, 5_Usnesení_příloha č. 01 - Přehled žádostí a návrh na poskytnu.pdf(946,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_53_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_53_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Žádost.pdf(813,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_53_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Vzor.vp.sm.na AKCI fyz.os.nepodnikate.pdf(608,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_53_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Vzor.vp.sm.na AKCI fyz.os.podnikateli.pdf(444 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_53_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05-Vzor.vp.sm.na AKCI_právnické osoby.pdf(617 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_53_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 06-Vzor.vp.sm.na AKCI_obce, městysy, měs.pdf(610,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_53_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 07-Vzor.vp.sm.na AKCI_přísp.org..pdf(618,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_53_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 08-Vzor.vp.sm.na ČINNOST.fyz.os.nepodnik.pdf(430,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_53_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 09-Vzor.vp.sm.na ČINNOST.fyz.os.podnik..pdf(438,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_53_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 10-Vzor.vp.sm.na ČINNOST_právnické os..pdf(438,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_53_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 11-Vzor.vp.sm.na ČINNOST_obce, měs., měs.pdf(432,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_53_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 12-Vzor.vp.sm.na ČINNOST_přísp.org..pdf(432,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla.pdf(997,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Žádost.pdf(736 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Vzor.vp.sm.na ČINNOST_právnické os..pdf(587,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Vzor.vp.sm.na ČINNOST_přísp.org..pdf(591,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_55_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla.pdf(956,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_55_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Žádost.pdf(637,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_55_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Vzor. VP sml. na AKCI_práv. osoba_Vzo.pdf(631,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_55_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Vzor. VP sml. na AKCI_obec, městys, m.pdf(621,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_55_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05-Vzor. VP sml. na AKCI_přísp. organiza.pdf(629,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_56_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla památková péče DT1-OSKPP-Z12.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_56_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Vzor. VP sml. na AKCI_fyz. os. nepodn.pdf(582 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_56_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Vzor. VP sml. na AKCI_fyz. os. podnik.pdf(412,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_56_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Vzor. VP sml. na AKCI_práv. osoba_DT1.pdf(417,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_56_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05-Vzor. VP sml. na AKCI_obec_Vzor DT1-O.pdf(410,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_56_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 06-Vzor žádosti o dotaci z rozpočtu OK D.pdf(977 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_56_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 07-Pravidla památková péče DT2-OSKPP-Z12.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_56_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 08-Vzor. VP sml. na AKCI_obec_Vzor DT2-O.pdf(419,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_56_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 09-Vzor. VP sml. na AKCI_fyz. os. nepod..pdf(590,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_56_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 10-Vzor. VP sml. na AKCI_fyz. os. podnik.pdf(420,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_56_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 11-Vzor. VP sml. na AKCI_práv. osoba_DT2.pdf(426,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_56_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 12-Vzor žádosti o dotaci z rozpočtu OK D.pdf(969,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_56_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 13-Pravidla památková péče DT3-OSKPP-Z12.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_56_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 14-Vzor. VP sml. na AKCI_obec_Vzor DT3-O.pdf(408,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_56_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 15-Vzor. VP sml. na AKCI_fyz. os. nepo._.pdf(583,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_56_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 16-Vzor. VP sml. na AKCI_fyz. os. podnik.pdf(411,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_56_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 17-Vzor. VP sml. na AKCI_práv. osoba_DT3.pdf(418,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_56_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 18-Vzor žádosti o dotaci z rozpočtu OK D.pdf(981 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_57_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 03 Žádost obce Město Libavá-OSKPP-Z12-12.pdf(207,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_57_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 01 Žádost o posk.in. dot.v obl. pam. péč.pdf(268,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_57_2022_bod_4_Usnesení_příloha č. 02 Návrh smlouvy mezi OK a obcí Město Li.pdf(305,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_58_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Vzor veřejnopr. sml. o poskytnutí dot.pdf(501,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_59_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 - Vzor Dodatku č. 1 k v.sml.o poskytn.pdf(453,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_60_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01_Dodatek č. 1 ke sml. o posk. dotace o.pdf(277,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_61_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1_Dodatek č. 1 ke sml. o poskyt. dot. ob.pdf(278,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_62_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01_návrh na poskytnutí dotace_FOND II_DT.pdf(706,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_62_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02_návrh na poskytnutí dotace_FOND II_DT.pdf(690,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_63_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Pravidla dotačního titulu 02_03_01.pdf(1012,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_63_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Formulář žádosti dotačního titulu 0.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_63_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 03 - Pravidla dotačního titulu 02_03_02.pdf(897 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_63_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 04 - Formulář žádosti dotačního titulu 0.pdf(639,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_64_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01_Pravidla DT 03_01_01_OŽPZ_Z_12_12_22.pdf(974,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_64_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 04_vzor žádosti DT 03_01_01_OŽPZ_Z_12_12.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_64_2022_bod_2_Usnesení_Příloha č. 02_Pravidla DT 03_01_02_OŽPZ_Z_12_12_22.pdf(970,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_64_2022_bod_2_Usnesení_Příloha č. 05_vzor žádosti DT 03_01_02_OŽPZ_Z_12_12.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_64_2022_bod_3_Usnesení_Příloha č. 03_Pravidla DT 03_01_03_OŽPZ_Z_12_12_22.pdf(971,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_64_2022_bod_3_Usnesení_Příloha č. 06_vzor žádosti DT 03_01_03_OŽPZ_Z_12_12.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_65_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01_Pravidla DT č. 03_02_OŽPZ_Z_112_12_22.pdf(968,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_65_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 02_Vzor žádosti DP č. 03_02_OŽPZ_Z_12_12.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_67_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.01-Pravidla DP-OŠM-Z12-12-2022.pdf(843,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_67_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.02-Vzor žádosti-DP-OŠM-Z12-12-2022.pdf(775,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_67_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.03-Vzorová smlouva o poskytnutí dotace-OŠ.pdf(425,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_67_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.04-Projektový záměr-OŠM-Z12-12-2022.pdf(340,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_68_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla DP na podporu EVVO v OK v ro.pdf(870,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_68_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Vzorová žádost DP Na podporu EVVO v O.pdf(667,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_68_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Vzor.vp.sm.na AKCI_přísp.org. _OŠM_ZO.pdf(505,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_68_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Vzor.vp.sm.na AKCI_prav.os. _OŠM_ZOK .pdf(503 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_68_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05-Vzor.vp.sm.na celoroční činnost_přísp.pdf(514,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_68_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 06-Vzor.vp.sm.na celoroční činnost_prav..pdf(516,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_68_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 07- Souhlas zřizovatele a čestné prohláš.pdf(608 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_69_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Seznam partnerů-zvýšení dotace-rozh.pdf(520,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_69_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Vzorový dodatek ke smlouvě o partne.pdf(806,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_70_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.1-Dodatek č. 18 ke ZL GJB a SPGŠ.pdf(475,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_70_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.2-Dodatek č. 12 ke ZL VOŠ a SŠA, Zábřeh, .pdf(484,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_70_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.3 - Dodatek č. 17 ke ZL ZUŠ Žerotín, Olom.pdf(473,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_70_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.4 - Dodatek č. 19 ke ZL SPŠ Jeseník.pdf(490 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_70_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.5-Dodatek č. 25 ke ZL SŠ zemědělské, Přer.pdf(387,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_70_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.6-Dodatek č. 16 ke ZL SŠ řemesel, Šumperk.pdf(497,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_70_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.7-Dodatek č. 12 ke ZL Gymnázia, Šternberk.pdf(298,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_70_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.8-Dodatek č. 17 ke ZL SOŠ Litovel, Komens.pdf(294,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_71_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 20 ke zřizovací listině .pdf(333,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_73_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Vzorová pravidla DT 10_01_02.pdf(882,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_73_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Vzor žádosti o dotaci z rozpočtu OK.pdf(925,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_73_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Vzor. VP sml. na AKCI_fyz. os. podnik.pdf(586,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_73_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Vzor. VP sml. na ČINNOST_fyz. os. pod.pdf(581,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_73_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05-Vzor. VP sml. na AKCI_práv. osoba_Vzo.pdf(586,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_73_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 06-Vzor. VP sml. na ČINNOST_práv. osoba_.pdf(584,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_74_2022_bod_1_Usnesení_ příloha č. 01 - Pravidla 08_01_DP pro sociální obl.pdf(964,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_74_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01.01 - Vzor žádosti DT č. 08_01_01.pdf(734,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_74_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01.02 - Vzor VP sml. na AKCI_práv. osoba.pdf(601 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_74_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01.03 - Vzor. VP sml. na AKCI_obec, měst.pdf(419,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_74_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01.04 - Vzor. VP sml. na ČINNOST_práv. o.pdf(588 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_74_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01.05 - Vzor. VP sml. na ČINNOST_obec, m.pdf(405,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_74_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01.06 - Vzor závěrečné zprávy.pdf(377 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_74_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01.07 - Technické požadavky na městské k.pdf(370,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_74_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01.08 - Vzor. návrh Dohody o zajištění m.pdf(410,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_74_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Pravidla 08_01_DP pro sociální obla.pdf(964,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_74_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02.01 - Vzor žádosti DT č. 08_01_02.pdf(733,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_74_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02.02 - Vzor. VP sml. na AKCI_práv. osob.pdf(594,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_74_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02.03 - Vzor. VP sml. na AKCI_přísp. org.pdf(421,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_74_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02.04 - Vzor. VP sml. na AKCI_obec městy.pdf(412,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_74_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02.05 - Vzor. VP sml. na ČINNOST_práv. o.pdf(591,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_74_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02.06 - Vzor. VP sml. na ČINNOST_přísp. .pdf(418,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_74_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02.07 - Vzor. VP sml. na ČINNOST_obec mě.pdf(409,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_74_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02.08 - Vzor závěrečné zprávy DT č. 08_0.pdf(377 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_74_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 - Pravidla 08_01_DP pro sociální obla.pdf(955,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_74_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03.01 - Vzor žádosti DT č. 08_01_03.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_74_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03.02 - Vzor. VP sml. na AKCI_práv. osob.pdf(591,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_74_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03.03 - Vzor. VP sml. na ČINNOST_práv. o.pdf(587,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_74_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03.04 - Vzor závěrečné zprávy DT č. 08_0.pdf(377 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_75_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 – Smlouva o poskytnutí NVF mezi OK a.pdf(407,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_75_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 – Smlouva o poskytnutí NVF mezi OK a .pdf(464,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_75_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 03 - Smlouva o poskytnutí NFV mezi OK a .pdf(403,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_76_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 – Smlouva o poskytnutí NFV mezi OK a.pdf(249 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_77_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01_Dodatek č.13 k ZL PO Domov pro senior.pdf(212,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_77_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02_Dodatek č.13 k ZL PO Domov pro senior.pdf(215,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_77_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03_Dodatek č. 13 k ZL PO Domov Na Zámku.pdf(409,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_77_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04_Dodatek č. 17 k ZL PO Centrum sociáln.pdf(238 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_77_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05_Dodatek č.15 k ZL PO Domov Větrný mlý.pdf(213,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_77_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 06_Dodatek č. 16 ke ZL PO Centra Dominik.pdf(257,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_78_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.01 - Střednědobý plán 2024-2026.pdf(6,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_79_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-síť OK 2023.pdf(499,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_80_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Návrh na navýšení dotace.pdf(222,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_83_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Podané žádosti o dotaci.pdf(283,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_84_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Žádost obce Loučná nad Desnou ze dne .pdf(311,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_84_2022_bod_2_Usnesení_Příloha č. 02-Seznam žadatelů DT 1-Podpora přípravy.pdf(795,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_85_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla dotačního titulu č. 1 Podpor.pdf(974,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_85_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Pravidla dotačního titulu č. 2 Podpor.pdf(968,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_85_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Vzor žádosti o poskytnutí dotace DT 1.pdf(666,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_85_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Vzor žádosti o poskytnutí dotace DT 1.pdf(659,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_86_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Pravidla dotačního titulu č. 1 Podp.pdf(882,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_86_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Pravidla dotačního titulu č. 2 Podp.pdf(878,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_86_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 - Pravidla dotačního titulu č. 3 Podp.pdf(876,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_86_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace DT.pdf(567,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_86_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace DT.pdf(557,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_86_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 06 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace DT.pdf(565,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_86_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 07 - Vzor. VP sml. na AKCI_obci, městysi.pdf(595,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_86_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 08 - Vzor. VP sml. na AKCI_obci, městysi.pdf(424,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_86_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 09 - Vzor. VP sml. na AKCI_obci, městysi.pdf(595,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_87_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Žádost obce Haňovice o změnu realizac.pdf(689,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_87_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Žádost obce Brníčko o změnu realizace.pdf(372,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_87_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05-Žádost obce Hlásnice o změnu realizac.pdf(337,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_87_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 07-Žádost obce Petrov nad Desnou o upřes.pdf(343,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_87_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Dodatek č.1 k veřejn. smlouvě o posk..pdf(468,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_87_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 04-Dodatek č.1 k veřejn. smlouvě o posk..pdf(467,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_87_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 06-Dodatek č.1 k veřejn. smlouvě o posk..pdf(468,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_87_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 08-Dodatek č.1 k veřejn.sml. o posk.dota.pdf(463,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_88_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování.pdf(288,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_88_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Příloha č. 1 Dodatku č. 1 - Příloha č.pdf(675,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_88_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Příloha č. 2 Dodatku č. 1 - Příloha č.pdf(263,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_89_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Stanovy J-SCR.pdf(7,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_89_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Stanovy SM-SCR.pdf(358,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_90_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Pravidla_DT_č_12_01_1_NADREGIONÁLNÍ.pdf(982,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_90_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Vzor žádosti_NADREGIONÁLNÍ_AKCE 202.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_90_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 - Pravidla_DT_č_12_01_2_ZAHRANIČNÍ_VZ.pdf(960,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_90_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04 - Vzor žádosti_ZAHRANIČNÍ_VZTAHY 2023.pdf(921,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_90_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05 - Pravidla_DT_č_12_01_3_TIC.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_90_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 06 - Vzor žádosti_INFORMAČNÍ_CENTRA 2023.pdf(959,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_90_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 07 - Pravidla_DT_č_12_01_4_ROZVOJ_CESTOV.pdf(804,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_90_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 08 - Vzor žádosti_ROZVOJ_CESTOVNÍHO_RUCH.pdf(965,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_91_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01_Dodatek č. 1 smlouvy Obec Týn nad Beč.pdf(552,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_91_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02_Dodatek č. 1 smlouvy CLITIA.pdf(453,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_92_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 1 JAMAPA.pdf(451,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_92_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 02 - Dodatek č. 1 Moravská stezka.pdf(452,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_93_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01_Dodatek č. 2 smlouvy Řeka Morava pro .pdf(283,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_94_2022_bod_3_usnesení_příloha č. 01 - smlouva_Svazek obcí Mikroregionu Mo.pdf(508,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_94_2022_bod_5_usnesení_příloha č. 02 - smlouva_ProfesionálníVideo.pdf(515,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_96_2022_bod_2_usnesení_příloha č. 1-finanční dar-Náměšť-smlouva-ODSH-Z-12-.pdf(283,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_97_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-NSC Prostějov z.s.-z. stanov, člen. v.pdf(596,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_98_2022_bod_2_usnesení_příloha č. 01-Smlouva o převodu akcií SSOOK Městu H.pdf(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_99_2022_bod_2_usnesení_příloha č. 01-Smlouva o převodu akcií SSOOK spolku .pdf(298,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_100_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Pověření SOHZ.pdf(346,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_12_101_2022_bod_2_Usnesení_Příloha č. 01_Smlouva o poskyt. NFV ICOK.pdf(497,9 kB)stáhnout


Poslední změna 27. 12. 2022 12:23:20