Peníze z Evropské unie

Nacházíte se v sekci zaměřené na informace o dotačních programech financovaných z fondů EU, které jsou administrovány Olomouckým krajem. Naleznete zde jak grantové programy ukončené - SROP a OP RLZ (můžete získat informace např. o podpořených projektech), tak zejména grantové programy, z nichž lze finanční podporu i nadále získat. Mezi takové patří zejména globální granty v rámci OP VK, v jejichž rámci je možné získat finanční podporu na rozvoj vzdělávání v Olomouckém kraji. Mezi aktuálně otevřené zdroje financování dále řadíme Operační program Meziregionální spolupráce. Olomoucký kraj pro potřeby žadatelů vytvořil databázi zpracovatelů projektů.

Většina dotací EU však má národní nebo dokonce nadnárodní charakter. Pracovníci oddělení regionálního rozvoje Vám mohou poradit s zařazením Vašich projektových záměrů, případně s přípravou žádosti. Níže v odkazech Operační programy ČR, Přeshraniční spolupráce, Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce a Komunitární programy naleznete základní informace a odkazy na oficiální internetové stránky o dotacích EU podle způsobu jejich hodnocení a rozhodování o jejich přidělení.

 


Poslední změna 19. 12. 2022 11:46:15