Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

Jedná se o programy, které mají podpořit nejen řešení daných problémů, ale především spolupráci a výměnu zkušeností mezi státy EU.

Nezbytnou podmínkou realizace především neinvestičních projektů je uzavření partnerství mezi projektovými partnery, z nichž jeden přebírá funkci vedoucího partnera a s ní i odpovědnost za realizaci projektu po organizační a finanční stránce. Pro efektivní partnerství v projektech je žádoucí spolupráce vyššího počtu projektových partnerů.

U jednotlivých programů je národní koordinátor, který poskytuje oficiální informace k přípravě projektu. Olomoucký kraj může pomoci s vyhledáním vhodných partnerů i případně s vyhledáním připravovaných projektů, do nichž je možné se zapojit.

Níže jsou uvedeny základní informace o programech nadnárodní a meziregionální spolupráce, včetně kontaktů na národní koordinátory.

 

Aktuality

15.11.2018 - Výzva Interreg EUROPE Peer Review nabízí spolupráci

Výzva je vhodná pro organizace zodpovědné za provádění místních a regionálních politik, řízení strukturálních fondů apod. Máte zájem o rady jak nejlépe aplikovat svoji politiku? Chtěli byste se kontaktovat s jinými regiony a získat více informací o jejich postupech? Pokud ano, služba Interreg Europe Policy Learning Platform je tu pro vás. Do 31. října 2018 můžete poslat svoji žádost na experty.

15.11.2018 - Národní Info den ke 3. výzvě Interreg DANUBE

Program Interreg DANUBE pořádá dne 27. listopadu v ABF v Praze Národní Info den ke třetí výzvě předkládání návrhů, která bude brzy otevřena. Výzva bude omezena v některých Specifických cílech, jejich výčet naleznete v příloze „Specifikace výzvy“.

15.11.2018 - Workshop ke 4. výzvě Interreg CENTRAL EUROPE

Dne 27. listopadu se v prostorách ABF v Praze uskuteční workshop, kdy v dopoledním bloku bude představen program Interreg CENTRAL EUROPE, jeho již realizované projekty a chystaná 4. výzva programu.

18.10.2018 - Zveřejnění Balíčku pro žadatele ke 3. výzvě Interreg DANUBE

Program Interreg DANUBE zveřejnil informace k podávání žádostí do připravované 3. výzvy, jejíž vyhlášení je plánováno na začátek prosince 2019.

18.10.2018 - Interreg CENTRAL EUROPE připravuje 4. výzvu

V přípravě je 4., tzv. kapitalizační výzva, v tomto programovém období pro program Interreg CE výzva poslední. Projekty budou mít za cíl kapitalizaci, tj. jejich smyslem má být nalezení způsobů, jak dále využít výsledky projektů schválených v 1.a 2. výzvě Interreg CE. Výsledky mají být přeneseny na vyšší nebo nižší úroveň správy/vedení. Očekává se i uplatnění výsledků z projektů dotovaných jinými dotačními nástroji EU (např. jinými Interreg programy, Horizon 2020 apod.).


archiv aktualit »

Kontakty

Ing. Marta Novotná
vedoucí oddělení
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 330 m.novotna@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1202


Poslední změna 15. 11. 2018 13:55:24

© Krajský úřad Olomouckého kraje