Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

Jedná se o programy, které mají podpořit nejen řešení daných problémů, ale především spolupráci a výměnu zkušeností mezi státy EU.

Nezbytnou podmínkou realizace především neinvestičních projektů je uzavření partnerství mezi projektovými partnery, z nichž jeden přebírá funkci vedoucího partnera a s ní i odpovědnost za realizaci projektu po organizační a finanční stránce. Pro efektivní partnerství v projektech je žádoucí spolupráce vyššího počtu projektových partnerů.

U jednotlivých programů je národní koordinátor, který poskytuje oficiální informace k přípravě projektu. Olomoucký kraj může pomoci s vyhledáním vhodných partnerů i případně s vyhledáním připravovaných projektů, do nichž je možné se zapojit.

Níže jsou uvedeny základní informace o programech nadnárodní a meziregionální spolupráce, včetně kontaktů na národní koordinátory.

 

Aktuality

13.03.2018 - Národní informační den před 4. výzvou programu INTERREG EUROPE

Ministerstvo pro místní rozvoj chystá dne 10. dubna 2018 v Praze informační seminář pro zájemce o 4. výzvu programu. Součástí semináře budou nejen základní informace, ale také praktické rady nebo příklady dobré praxe (více informací v přiloženém programu semináře). 4. výzva bude otevřena v květnu a uzavřena v polovině června 2018, pravděpodobně budou otevřeny všechny priority.

04.01.2018 - Výzva pro předkládání nabídek „Velká data pro územní analýzu a dynamiku bydlení“

V programu ESPON bylo vyhlášeno výběrové řízení na předkládání nabídek s názvem „Velká data pro územní analýzu a dynamiku bydlení“. Zaměření výzvy má přispět k lepšímu využití velkých dat (Big Data) při podpoře politiky, a to s pomocí aktuálních informací relevantních pro územní analýzu. Velká data mají dále pomoci prozkoumat dynamiku bydlení v evropských městech a porovnat životní podmínky evropských občanů, pokud jde o jejich bydlení.

19.09.2017 - Seminář k programům Evropské územní spolupráce a Mezinárodnímu visegradskému fondu

Olomoucký kraj uspořádal v pondělí 18. září seminář pro žadatele k programům Evropské územní spolupráce a Mezinárodnímu visegradskému fondu. Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj jako národního kontaktního místa programů Interreg CENTRAL EUROPE, Interreg DANUBE, Interreg EUROPE, ESPON 2020 a URBACT III předali účastníkům praktické informace k možnostem čerpání finanční dotace v rámci uvedených programů. Dále se s nimi podělili o zkušenosti z předcházejících výzev. V odpolední části semináře měli účastníci možnost shlédnout prezentaci týkající se Mezinárodního visegrádského fondu a seznámit se s aktuálními informacemi tohoto grantového programu. Seminář byl zakončen čtyřmi pěknými příklady dobré praxe již realizovaných projektů.

Seminář k programům Evropské územní spolupráce a Mezinárodnímu visegradskému fondu

17.08.2017 - Semináře na Krajském úřadě Olomouckého kraje /Přijďte se zeptat na to, co Vás zajímá/

Oddělení regionálního rozvoje připravilo pro ty, kteří chtějí získat aktuální informace k vybraným evropským programům dva semináře pro žadatele.

Kontakty

Ing. Marta Novotná
vedoucí oddělení
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 330        m.novotna@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1202


Poslední změna 13. 03. 2018 16:46:20

© Krajský úřad Olomouckého kraje