Operační programy ČR

V programovém období 2014 – 2020 má Česká republika celkem 10 národních operačních programů pro rozdělování dotací EU.

  1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;
  2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
  3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
  4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
  5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
  6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
  7. Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
  8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
  9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
  10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;

 

Pro poskytování informací o operačních programech byla zřízena internetová stránka www.dotaceeu.cz, Na této internetové stránce lze nalézt všechny potřebné informace, včetně detailního popisu operačních programů, o vyhlášených výzvách, o způsobu podání žádosti o dotaci, o rozdělených dotacích i metodikách, jež je potřeba dodržovat při realizaci projektů.

Na Olomouckém kraji funguje sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje, kde odpovědní pracovníci poskytují základní konzultace k projektovým záměrům, evidují významné projektové záměry v zásobníku a zpracovávají připomínky k výzvám.

Kontakty

Ing. Marta Novotná
vedoucí oddělení
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 330 m.novotna@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1202


Poslední změna 09. 01. 2017 10:49:33

© Krajský úřad Olomouckého kraje