Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.

Kotlíkové dotace jsou realizovány v rámci projektu Olomouckého kraje v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020.

 

Název projektu:                            Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji II.

Zkrácený název projektu:            Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.

Realizátor projektu:                     Olomoucký kraj

Doba realizace projektu:             1. 9. 2017 – 31. 12. 2019

Výše dotace:                                 172 200 000,00 Kč

Cílová skupina:                             Vlastníci/spoluvlastníci rodinných domů na území Olomouckého kraje

 

Hlavním cílem projektu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, které mají vliv na lidské zdraví, a to zejména prostřednictvím výměny zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech na území Olomouckého kraje za nové environmentálně šetrné způsoby vytápění.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

 

Své dotazy můžete posílat na kotlikovedotace@olkraj.cz, případně se můžete obracet na kontaktní osoby.

 

Aktuality

02.01.2019 - Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

K 2. 1. 2019 bylo proplaceno 1185 žádostí v objemu 122 506 110,92 Kč...

12.12.2018 - Schváleny další žádosti o kotlíkové dotace

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/54/40/2018 dne 26. 11. 2018 schválila k podpoře celkem 20 žádostí ze zásobníku projektů v hodnotě 1 924 500,00 Kč...

11.12.2018 - Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

K 11. 12. 2018 bylo proplaceno 1100 žádostí v objemu 113 608 909,87 Kč...

14.11.2018 - Upozornění - Blíží se konečný termín pro předložení vyúčtování!!!

Upozorňujeme, že u žádostí elektronicky zaevidovaných do 30. 11. 2017 a schválených k podpoře je nutné zajistit vystavení i uhrazení faktur, kompletní instalaci a uvedení do provozu nového zdroje vytápění a rovněž likvidaci starého kotle nejpozději do 30. 11. 2018. Všechny tyto dokumenty musí být do téhož data, tj. do 30. 11. 2018, také doručeny na krajský úřad!...

02.11.2018 - Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

K 31. 10. 2018 bylo proplaceno 858 žádostí v objemu 88 859 896,72 Kč...


archiv aktualit »


Poslední změna 02. 01. 2019 15:46:44

© Krajský úřad Olomouckého kraje