Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.

 

Název projektu:                            Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji II.

Zkrácený název projektu:            Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.

Realizátor projektu:                     Olomoucký kraj

Doba realizace projektu:             1. 9. 2017 – 31. 12. 2019

Výše dotace:                                 172 200 000,00 Kč

Cílová skupina:                             Vlastníci/spoluvlastníci rodinných domů na území Olomouckého kraje

 

Hlavním cílem projektu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, které mají vliv na lidské zdraví, a to zejména prostřednictvím výměny zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech na území Olomouckého kraje za nové environmentálně šetrné způsoby vytápění.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

 

Své dotazy můžete posílat na kotlikovedotace@olkraj.cz, případně se můžete obracet na kontaktní osoby.

 

Aktuality

03.02.2020 - Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

K 3. 2. 2020 bylo proplaceno 1 581 žádostí v objemu 163 793 381,53 Kč....

28.01.2020 - Stav žádosti

V tabulce Stav žádosti si můžete ověřit aktuální stav podané žádosti...

03.01.2020 - Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

K 3. 1. 2020 bylo proplaceno 1 580 žádostí v objemu 163 690 881,53 Kč...

05.11.2019 - Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

K 5. 11. 2019 bylo proplaceno 1 568 žádostí v objemu 162 457 862,53Kč...

08.10.2019 - Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

K 7. 10. 2019 bylo proplaceno 1 560 žádostí v objemu 161 720 362,53 Kč....


archiv aktualit »


Poslední změna 03. 02. 2022 10:04:41