Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.

Kotlíkové dotace jsou realizovány v rámci projektu Olomouckého kraje v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020.

 

Název projektu:                            Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji II.

Zkrácený název projektu:            Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.

Realizátor projektu:                     Olomoucký kraj

Doba realizace projektu:             1. 9. 2017 – 31. 12. 2019

Výše dotace:                                 172 200 000,00 Kč

Cílová skupina:                             Vlastníci/spoluvlastníci rodinných domů na území Olomouckého kraje

 

Hlavním cílem projektu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, které mají vliv na lidské zdraví, a to zejména prostřednictvím výměny zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech na území Olomouckého kraje za nové environmentálně šetrné způsoby vytápění.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

 

Své dotazy můžete posílat na kotlikovedotace@olkraj.cz, případně se můžete obracet na kontaktní osoby.

 

Aktuality

04.03.2019 - Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

K 4. 3. 2019 bylo proplaceno 1 391 žádostí v objemu 143 940 848,85 Kč...

05.02.2019 - Schváleny další žádosti o kotlíkové dotace

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/58/28/2018 dne 4. 2. 2019 schválila k podpoře celkem 20 žádostí ze zásobníku projektů v hodnotě 2 253 750,00 Kč...

05.02.2019 - Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

K 4. 2. 2019 bylo proplaceno 1 255 žádostí v objemu 129 799 555,92 Kč...

02.01.2019 - Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

K 2. 1. 2019 bylo proplaceno 1185 žádostí v objemu 122 506 110,92 Kč...

12.12.2018 - Schváleny další žádosti o kotlíkové dotace

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/54/40/2018 dne 26. 11. 2018 schválila k podpoře celkem 20 žádostí ze zásobníku projektů v hodnotě 1 924 500,00 Kč...


archiv aktualit »


Poslední změna 04. 03. 2019 12:39:01

© Krajský úřad Olomouckého kraje