Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.

Aktualizace dotačního programu

Soubor typu pdfDotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. - úprava pravidel (27. 11. 2017)(770 kB)stáhnout

Dotační program a jeho přílohy

Soubor typu pdfDotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. - 19. 9. 2017(556,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace - 19. 9. 2017(938,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 - Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace - 19. 9. 2017(499,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 - Seznam prioritních měst a obcí - 19. 9. 2017(356,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 4 - Čestné prohlášení k emisní třídě kotle - 19. 9. 2017(807,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 5 - Vzor Souhlasu s realizací dílčího projektu - 19. 9. 2017(808,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 6 - Vzor plné moci k zastupování - 19. 9. 2017(810,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 7 - Vzor Čestného prohlášení podnikání - 19. 9. 2017(807,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 10 - Vzor dokumentů k Vyúčtování dotace - 19. 9. 2017(820 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 11 - Vzor Dokladu o likvidaci kotle - 19. 9. 2017(812,7 kB)stáhnout


Poslední změna 21. 08. 2018 09:23:52