Užitečné odkazy

https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler - elektronický formulář Form Filler

https://kotldot.kr-olomoucky.cz/Gordic/Ginis/App/Evidence/ - odkaz na elektronickou evidenci žádosti

https://get.adobe.com/cz/reader/ - Adobe Acrobat Reader DC

https://svt.sfzp.cz  - seznam registrovaných výrobků

http://www.mpo.cz/dokument167893.html - oficiální jmenný seznam osob způsobilých k instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (OZE) na webu Ministerstva průmyslu a obchodu

www.opzp.cz - webové stránky Operačního programu Životní prostředí (2014 - 2020)


Poslední změna 21. 08. 2018 11:27:40