KOTLÍKOVÉ DOTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI

          

 

Dne 19. 9. 2017 spustil Olomoucký kraj druhou vlnu kotlíkových dotací prostřednictvím dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.

Finanční podpora dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. je zaměřena na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území celého Olomouckého kraje. Peníze bude možné poskytnout na pořízení tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle nebo kotle na pevná paliva. Podporu však již není možné poskytnout na kotel výhradně na uhlí ani kombinovaný kotel (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním.

Žádost o poskytnutí dotace je nutné vyplnit výhradně elektronicky, a to prostřednictvím elektronického formuláře dostupného zde. Po vyplnění formuláře dojde k jeho odeslání (nikoliv evidenci!), kdy výsledkem bude vygenerování tzv. PID kódu, který bude pro každou žádost jedinečný. PID kód bude sloužit k následné elektronické evidenci žádosti.

Příjem žádostí (tzn. evidence) bude zahájen dne 24. 10. 2017 od 10 hodin. Od tohoto data bude zpřístupněn portál pro elektronickou evidenci žádostí. Kraj bude přijímat žádosti až do 30. 11. 2017 do 12 hodin.

Následně do 10 pracovních dnů od elektronické evidence žádosti je nutné doručit zaevidovanou žádost také  v listinné podobě – originál podepsaný oprávněnou osobou (příjemcem nebo zplnomocněným zástupcem příjemce), a to spolu s požadovanými přílohami.

Podrobné informace jsou uvedeny v záložce Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II., včetně vzorových formulářů, návodu na vyplnění elektronického formuláře žádosti a její následnou evidenci.

Své dotazy můžete posílat na kotlikovedotace@kr-olomoucky.cz, případně se můžete obracet na kontaktní osoby.

Aktuality

21.09.2017 - Prezentace z informačních seminářů

Olomoucký kraj v současné době realizuje informační semináře k dotačnímu programu Kotlíkové dotace ...

12.09.2017 - Informační semináře pro občany

Olomoucký kraj si Vás dovoluje pozvat na informační semináře k dotačnímu programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II., které se budou konat ...

30.08.2017 - Vyhlášení dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.

Dne 18. 9. 2017 bude Zastupitelstvo Olomouckého kraje projednávat podmínky dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. V případě jeho schválení bude dne 19. 9. 2017 dotační program vyhlášen...

14.06.2017 - Tisková zpráva k přípravě druhé vlny kotlíkových dotací

Dne 13. 6. 2017 byla vydána tisková zpráva k přípravě druhé vlny kotlíkových dotací v Olomouckém kraji...

14.06.2017 - Schválení žádosti o poskytnutí podpory

Dne 31. 5. 2017 schválilo Ministerstvo životního prostředí žádost Olomouckého kraje o podporu projektu "Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji."...


archiv aktualit »

 

 

DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÉ DOTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI I. 

Dotační program byl vyhlášen od 6. 1. 2016 do 29. 4. 2016 do 12:00 hod. Příjem žádostí započal 22. 2. 2016
a byl ukončen 29. 4. 2016 ve 12:00 hod.


Poslední změna 21. 09. 2017 15:08:49

© Krajský úřad Olomouckého kraje