KOTLÍKOVÉ DOTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI

          

 

Přesně podle schváleného harmonogramu ukončil Olomoucký kraj v pondělí 30. dubna 2018 příjem žádostí o kotlíkové dotace. A z prvních čísel je zřejmé, že o finanční podporu na výměnu topidel měli lidé ještě větší zájem než v loňském roce. O peníze si požádalo přes dva tisíce žadatelů.

 

Finanční podpora dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. je zaměřena na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území celého Olomouckého kraje. Peníze je možné poskytnout na pořízení tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle nebo kotle na pevná paliva. Naopak již není možné poskytnout podporu na kotel výhradně na uhlí ani kombinovaný kotel (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním.

 

Své dotazy můžete posílat na kotlikovedotace@kr-olomoucky.cz, případně se můžete obracet na kontaktní osoby.
 

 

Aktuality

18.06.2018 - Změna na pozici vedoucí oddělení administrace kotlíkových dotací

Informujeme Vás, že od 16. 6. 2018 je Ing. Martin Černocký pověřen zastupováním vedoucí oddělení administrace kotlíkových dotací...

12.06.2018 - Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

K 11. 6. 2018 bylo proplaceno 207 žádostí v objemu 21 893 441,54 Kč.

23.05.2018 - Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

K 21. 5. 2018 bylo schváleno k realizaci 1 583 žádostí. Z toho již bylo proplaceno 159 žádostí v objemu 16 911 927,29 Kč.

23.05.2018 - Schváleny další žádosti o kotlíkové dotace

Na webových stránkách Olomouckého kraje naleznete seznam Žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. schválených k podpoře usnesením...

23.05.2018 - Přijaté žádosti k 30. 4. 2018

Ke dni 30. 4. 2018 bylo v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. zaevidováno 2 092 žádostí...


archiv aktualit »

 

 

DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÉ DOTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI I. 

Dotační program byl vyhlášen od 6. 1. 2016 do 29. 4. 2016 do 12:00 hod. Příjem žádostí započal 22. 2. 2016
a byl ukončen 29. 4. 2016 ve 12:00 hod.


Poslední změna 18. 06. 2018 09:50:25

© Krajský úřad Olomouckého kraje