Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

03. 02. 2020

V elektronické podobě bylo zaevidováno 2 092 žádostí, z toho bylo 2 042 doloženo v listinné podobě.

K 3. 2. 2020 bylo z celkového počtu 2 042 předložených žádostí v listinné podobě:

  • 1 581 žádostí SCHVÁLENO k podpoře
  • 87 žadatelů dobrovolně ODSTOUPILO od realizace
  • 78 žádostí VYŘAZENO z důvodu nesplnění některé z podmínek dotačního programu
  • 36 žádostí NESPLNILO podmínky vyúčtování dotace
  • 260 žádostí nebylo podpořeno z důvodu VYČERPÁNÍ ALOKACE dotačního programu

K 3. 2. 2020 bylo proplaceno 1 581 žádostí v objemu 163 793 381,53 Kč.

 


Poslední změna 03. 02. 2022 10:04:41