Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

08. 10. 2019

V elektronické podobě bylo zaevidováno 2 092 žádostí, z toho bylo 2 042 doloženo v listinné podobě.

K 8. 10. 2019 bylo z celkového počtu 2 042 předložených žádostí v listinné podobě:

  • 1 581 žádostí SCHVÁLENO k podpoře
  • 87 žadatelů dobrovolně ODSTOUPILO od realizace
  • 78 žádostí VYŘAZENO z důvodu nesplnění některé z podmínek dotačního programu
  • 36 žádostí NESPLNILO podmínky vyúčtování dotace
  • 260 žádostí bylo Radou Olomouckého kraje zařazeno do ZÁSOBNÍKU ŽÁDOSTÍ

K 7. 10. 2019 bylo proplaceno 1 560 žádostí v objemu 161 720 362,53 Kč.


Poslední změna 08. 10. 2019 09:56:27