Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

05. 11. 2019

V elektronické podobě bylo zaevidováno 2 092 žádostí, z toho bylo 2 042 doloženo v listinné podobě.

K 5. 11. 2019 bylo z celkového počtu 2 042 předložených žádostí v listinné podobě:

  • 1 581 žádostí SCHVÁLENO k podpoře
  • 87 žadatelů dobrovolně ODSTOUPILO od realizace
  • 78 žádostí VYŘAZENO z důvodu nesplnění některé z podmínek dotačního programu
  • 36 žádostí NESPLNILO podmínky vyúčtování dotace
  • 260 žádostí bylo Radou Olomouckého kraje zařazeno do ZÁSOBNÍKU ŽÁDOSTÍ

K 5. 11. 2019 bylo proplaceno 1 568 žádostí v objemu 162 457 862,53Kč.


Poslední změna 05. 11. 2019 07:51:59