Vyhlášení dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji V.

20. 06. 2023

Olomoucký kraj dne 20. 6. 2023 vyhlásil dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji V., jehož podmínky schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání dne 19. 6. 2023. Dotace bude možné čerpat na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.

Kompletní dotační program je dostupný ZDE.

 

Žadatelem může být vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinný dům, bytová jednotka v bytovém domě nebo trvale obývaná stavba pro rodinnou rekreaci), který v nemovitosti trvale bydlí a zároveň

  • žadatel a všichni členového jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, nebo
  • žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu)

Dotaci lze čerpat na výměnu kotle na pevná paliva 1. nebo 2. emisní třídy za nový ekologický zdroj:​

  • kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
  • kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
  • elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 813/2013).

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře v prostředí portálu Komunikace pro občany. Formulář bude zpřístupněn k vyplnění od 17. 7. 2023. Samotný příjem žádostí je od 1. 8. 2023 (10:00) – 30. 8. 2024 (12:00).


Poslední změna 20. 06. 2023 12:43:15