Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III - VÝZVA 02

Název projektu:                            Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji III. -
                                                      výzva 02

Zkrácený název projektu:            Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.

Realizátor projektu:                     Olomoucký kraj

Výše dotace:                                18 657 176,94 Kč

Cílová skupina:                            Vlastníci/spoluvlastníci rodinných domů na území Olomouckého kraje

 

 

 

!!!  Dne 1. 9. 2021 bylo zaevidováno 300 žádostí, proto na základě podmínek dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckéhom kraji III. Olomoucký kraj ukončuje možnost podání žádostí pro další zájemce.  !!!

 

 

 

Žádost ve výzvě 02 mohli podat pouze ti žadatelé, kteří již výměnu původního zdroje tepla zrealizovali nebo ji zrealizovali nejpozději v den elektronické evidence žádosti o dotaci. To musí být doloženo relevantními dokumenty (doklad o uvedení nového zdroje tepla do provozu a fotodokumentací nově instalovaného zdroje tepla).

 

Celé znění dotačního programu včetně jeho příloh je zveřejněno níže - viz Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. - výzva 02

 

Projekt Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji III. - výzva 02 je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

Hlavním cílem projektu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, které mají vliv na lidské zdraví, a to zejména prostřednictvím výměny zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech na území Olomouckého kraje za nové environmentálně šetrné způsoby vytápění.

Své dotazy můžete posílat na kotlikovedotace@olkraj.cz, případně se můžete obracet na kontaktní osoby.

Aktuality

21.09.2021 - Stav administrace žádostí

k 21. 9. 2021

16.09.2021 - Doložení listinné verze žádosti

Informace ke splnění povinnosti doložit do 10 pracovních dnů od elektronické evidence žádosti její listinnou podobu.

02.09.2021 - Ukončení elektronické evidence žádostí

Dne 1. 9. 2021 došlo k elektronické evidenci v pořadí tří sté žádosti...

30.08.2021 - Seznam elektronicky zaevidovaných žádostí

30. 8. 2021 byl zahájen příjem žádostí v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. - Výzva 02...

27.07.2021 - Další kolo kotlíkových dotací

Olomoucký kraj vyhlásil 27. 7. 2021 další kolo kotlíkových dotací


archiv aktualit »


Poslední změna 24. 09. 2021 11:42:18