Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III - VÝZVA 02

Název projektu:                            Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji III. -
                                                      výzva 02

Zkrácený název projektu:            Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.

Realizátor projektu:                     Olomoucký kraj

Výše dotace:                                18 657 176,94 Kč

Cílová skupina:                            Vlastníci/spoluvlastníci rodinných domů na území Olomouckého kraje

 

 

 

!!!  Dne 1. 9. 2021 bylo zaevidováno 300 žádostí, proto na základě podmínek dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckéhom kraji III. Olomoucký kraj ukončuje možnost podání žádostí pro další zájemce.  !!!

 

 

 

Žádost ve výzvě 02 mohli podat pouze ti žadatelé, kteří již výměnu původního zdroje tepla zrealizovali nebo ji zrealizovali nejpozději v den elektronické evidence žádosti o dotaci. To musí být doloženo relevantními dokumenty (doklad o uvedení nového zdroje tepla do provozu a fotodokumentací nově instalovaného zdroje tepla).

 

Celé znění dotačního programu včetně jeho příloh je zveřejněno níže - viz Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. - výzva 02

 

Projekt Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji III. - výzva 02 je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

Hlavním cílem projektu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, které mají vliv na lidské zdraví, a to zejména prostřednictvím výměny zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech na území Olomouckého kraje za nové environmentálně šetrné způsoby vytápění.

Své dotazy můžete posílat na kotlikovedotace@olkraj.cz, případně se můžete obracet na kontaktní osoby.

Aktuality

06.01.2022 - Stav administrace žádostí

k 31. 12. 2021

10.12.2021 - Schváleny další žádosti o kotlíkovou dotaci

Na webových stránkách Olomouckého kraje, konkrétně zde, naleznete seznam Žádostí o poskytnutí dotace v rámci Výzvy 02 dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. schválených k podpoře usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/37/63/2021 ze dne 6. 12. 2021.

08.12.2021 - Stav administrace žádostí

k 6. 12. 2021

15.11.2021 - Schváleny první žádosti o kotlíkovou dotaci

Na webových stránkách Olomouckého kraje, konkrétně zde, naleznete seznam Žádostí o poskytnutí dotace v rámci Výzvy 02 dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. schválených k podpoře usnesením ...

01.11.2021 - Stav administrace žádostí

k 31. 10. 2021


archiv aktualit »


Poslední změna 06. 01. 2022 13:15:58