Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III - VÝZVA 02

Název projektu:                            Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji III. -
                                                      výzva 02

Zkrácený název projektu:            Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.

Realizátor projektu:                     Olomoucký kraj

Výše dotace:                                23 390 492,03 Kč

Cílová skupina:                            Vlastníci/spoluvlastníci rodinných domů na území Olomouckého kraje

Žádost ve výzvě 02 mohli podat pouze ti žadatelé, kteří již výměnu původního zdroje tepla zrealizovali nebo ji zrealizovali nejpozději v den elektronické evidence žádosti o dotaci. To musí být doloženo relevantními dokumenty (doklad o uvedení nového zdroje tepla do provozu a fotodokumentací nově instalovaného zdroje tepla).

Celé znění dotačního programu včetně jeho příloh je zveřejněno níže - viz Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. - výzva 02

 

Projekt Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji III. - výzva 02 je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

Hlavním cílem projektu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, které mají vliv na lidské zdraví, a to zejména prostřednictvím výměny zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech na území Olomouckého kraje za nové environmentálně šetrné způsoby vytápění.

Své dotazy můžete posílat na kotlikovedotace@olkraj.cz, případně se můžete obracet na kontaktní osoby.

Aktuality

31.10.2023 - Stav administrace žádostí

k 5. 4. 2023

27.06.2022 - Schváleny další žádosti o kotlíkovou dotaci

Na webových stránkách Olomouckého kraje, konkrétně zde, naleznete seznam Žádostí o poskytnutí dotace v rámci Výzvy 02 dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. schválených k podpoře usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/56/48/2022 ze dne 20. 6. 2022.

16.05.2022 - Schváleny další žádosti o kotlíkovou dotaci

Na webových stránkách Olomouckého kraje, konkrétně zde, naleznete seznam Žádostí o poskytnutí dotace v rámci Výzvy 02 dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. schválených k podpoře usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/52/60/2022 ze dne 9. 5. 2022.

10.03.2022 - Schváleny další žádosti o kotlíkovou dotaci

Na webových stránkách Olomouckého kraje, konkrétně zde, naleznete seznam Žádostí o poskytnutí dotace v rámci Výzvy 02 dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. schválených k podpoře usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/46/51/2022 ze dne 7. 3. 2022...

09.02.2022 - Stav administrace kotlíkových dotací

k 31. 1. 2022


archiv aktualit »


Poslední změna 06. 03. 2024 11:48:56