Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I.

 

Název projektu:                             Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji

Zkrácený název projektu:             Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji

Realizátor projektu:                       Olomoucký kraj

Doba realizace projektu:              15. 7. 2015 – 31. 12. 2018

Výše dotace:                                  189 420 000,00 Kč

Cílová skupina:                              Vlastníci/spoluvlastníci rodinných domů na území Olomouckého kraje

 

Hlavním cílem projektu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, které mají vliv na lidské zdraví, a to zejména prostřednictvím výměny zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech na území Olomouckého kraje za nové environmentálně šetrné způsoby vytápění.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

 

Své dotazy můžete posílat na kotlikovedotace@olkraj.cz, případně se můžete obracet na kontaktní osoby.

Aktuality

01.10.2018 - Ukončení administrace předložených žádostí

K 1. 10. 2018 byla Olomouckým krajem ukončena administrace předložených žádostí ...

01.10.2018 - Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

K 30. 9. 2018 bylo proplaceno 1 553 žádostí v objemu 179 924 667,10 Kč.

24.08.2018 - Stav žádosti

V tabulce Stav žádosti si můžete ověřit aktuální stav podané žádosti...

15.08.2018 - Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

K 14. 8. 2018 bylo proplaceno 1 549 žádostí v objemu 179 472 942,10 Kč.

12.06.2018 - Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

K 11. 6. 2018 bylo proplaceno 1 532 žádostí v objemu 177 510 518,67 Kč.


archiv aktualit »


Poslední změna 03. 04. 2019 09:58:04