Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV.

        

Název projektu:                            Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV.

Realizátor projektu:                     Olomoucký kraj

Doba realizace projektu:             1. 5. 2022 – 31. 12. 2025

Způsobilé výdaje:                         1. 1. 202131. 12. 2025

Výše dotace:                                 245 510 000 Kč

Cílová skupina:                            Žadatelem může být pouze fyzická osoba, která je vlastník                                                                                         nebo spoluvlastník rodinného domu/bytové jednotky v bytovém domě/trvale                                                           obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zároveň v rodinném domě, bytu                                                           nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí.

                                                       Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti                                                         v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč.

Vyhlášení dotačního programu:  10. 5. 2022

Příjem žádostí:                              10. 6. 2022 (10:00) 24. 8. 2022 (17:00)

 

Projekt Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV. je financován v rámci operačního programu Životní prostředí 2012-2027.

Vstup do portálu Komunikace pro občana ZDE

Aktuality

10.05.2022 - Semináře pro zájemce o kotlíkovou dotaci

10.05.2022 - Vyhlášení dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV.

Olomoucký kraj vyhlašuje dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV., jehož podmínky schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání dne 11. 4. 2022.

24.03.2022 - Příklady nízkopříjmovosti

V souvislosti s přípravou nových podmínek kotlíkových dotací zveřejňujeme příklady nízkopříjmovosti domácnosti...

10.03.2022 - Příjem žádostí do zásobníku zájemců o kotlíkovou dotaci už jen do konce března

V pátek 25. 2. 2022 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí podmínky pro poslední vlnu kotlíkových dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 (OPŽP), které jsou určeny pro tzv. nízkopříjmové domácnosti. V průběhu března 2022 Olomoucký kraj požádá o přidělení finančních prostředků z OPŽP...

Příjem žádostí do zásobníku zájemců o kotlíkovou dotaci už jen do konce března

04.03.2022 - Zveřejnění formulářů k montáži nového zdroje a likvidaci původního zdroje

V dokumentech ke stažení byly zveřejněny formuláře Doklad o likvidaci kotle, který slouží k potvrzení ekologické likvidace starého kotle a zároveň formulář Zpráva o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu (Zpráva o montáži)...


archiv aktualit »


Poslední změna 10. 05. 2022 11:44:19