Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.

 

Název projektu:                            Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji III.

Zkrácený název projektu:            Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.

Realizátor projektu:                     Olomoucký kraj

Doba realizace projektu:             1. 4. 2019 – 31. 12. 2023

Výše dotace:                                 178 630 705,00 Kč

Cílová skupina:                             Vlastníci/spoluvlastníci rodinných domů na území Olomouckého kraje

 

Hlavním cílem projektu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, které mají vliv na lidské zdraví, a to zejména prostřednictvím výměny zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech na území Olomouckého kraje za nové environmentálně šetrné způsoby vytápění.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

 

Své dotazy můžete posílat na kotlikovedotace@olkraj.cz, případně se můžete obracet na kontaktní osoby.

 

Aktuality

13.03.2020 - UPOZORNĚNÍ

10.03.2020 - Schváleny další žádosti o kotlíkovou dotaci

Na webových stránkách Olomouckého kraje naleznete seznam Žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. schválených k podpoře usnesením...

10.03.2020 - Navýšení alokace dotačního programu

Dne 15. 11. 2019 jsme informovali o navýšení částky na výměnu kotlů ze strany MŽP o 1,5 mld. Kč, což pro Olomoucký kraj znamená možnost požádat o částku 68 mil. Kč.

03.03.2020 - Stav administrace žádostí

Průběžně aktualizovaný přehled administrace žádostí.

14.02.2020 - Zásobník žádostí - 2. část

Rada Olomouckého kraje rozhodla svým usnesením č. UR/82/26/2020 ze dne 10. 2. 2020 o zařazení dalších žádostí o kotlíkové dotace do tzv. zásobníku žádostí.


archiv aktualit »


Poslední změna 13. 03. 2020 13:33:44