Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.

 

Název projektu:                            Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji III.

Zkrácený název projektu:            Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.

Realizátor projektu:                     Olomoucký kraj

Doba realizace projektu:             1. 4. 2019 – 31. 12. 2023

Výše dotace:                                 178 630 705,00 Kč

Cílová skupina:                             Vlastníci/spoluvlastníci rodinných domů na území Olomouckého kraje

 

Hlavním cílem projektu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, které mají vliv na lidské zdraví, a to zejména prostřednictvím výměny zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech na území Olomouckého kraje za nové environmentálně šetrné způsoby vytápění.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

 

4. 6. 2019 v 10:00 hodin bude zahájena evidence žádostí o kotlíkové dotace na odkaze https://kotldot.kr-olomoucky.cz/Gordic/Ginis/App/Evidence/, kde bude zaktivněno tlačítko pro elektronickou evidenci. Elektronická evidence bude probíhat v období od 4. 6. 2019 (od 10:00 hod.) do 31. 12. 2019 (do 12:00 hod.). Návod k evidenci žádosti je přílohou č. 9 dotačního programu. Elektronickou evidencí dojde k vytvoření seznamu žadatelů a dle tohoto pořadí budou jednotlivé žádosti kontrolovány a schvalovány.

 

Své dotazy můžete posílat na kotlikovedotace@olkraj.cz, případně se můžete obracet na kontaktní osoby.

 

Aktuality

12.12.2019 - Schváleny další žádosti o kotlíkovou dotaci

Na webových stránkách Olomouckého kraje naleznete seznam Žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. schválených k podpoře usnesením...

27.11.2019 - Seznam přijatých žádostí

Průběžný seznam elektronicky zaevidovaných žádostí.

27.11.2019 - Stav administrace žádostí

Průběžně aktualizovaný přehled administrace žádostí.

15.11.2019 - MŽP na výměnu domácího vytápění uvolní dalších 1,5 miliardy korun z programu Nová zelená úsporám

Pro Olomoucký kraj bude k dispozici dalších 68 milionů Kč.

14.11.2019 - Schváleny další žádosti o kotlíkovou dotaci

Na webových stránkách Olomouckého kraje naleznete seznam Žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. schválených k podpoře usnesením...


archiv aktualit »


Poslední změna 12. 12. 2019 06:43:26