Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.

 

Dne 7. 1. 2019 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí pro KRAJE ČR třetí výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu projektu tzv. kotlíkových dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. V současné době se Olomoucký kraj připravuje na podání žádosti o finanční prostředky a následně bude třetí vlna vyhlášena i v Olomouckém kraji. Informace budou průběžně zveřejňovány na těchto webových stránkách.

 

Aktuality

12.02.2019 - Obecný postup pro podání žádosti

V dokumentech ke stažení jsme pro vás připravili Obecný postup pro podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. Jedná se o dokument, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé kroky, které je potřeba učinit po vyhlášení dotačního programu a zahájení elektronické evidence žádosti...

21.01.2019 - Anketa k zájmu o kotlíkové dotace

V souvislosti s plánovanou třetí vlnou kotlíkových dotací bychom Vás rádi požádali o vyplnění ankety k předběžnému zájmu o třetí vlnu dotací na výměnu starého kotle za ekologičtější...

17.01.2019 - Informace k tzv. revizi kotle

Dne 1. 10. 2018 byly z naší strany zveřejněny informace, jimiž jsme chtěli upozornit potencionální žadatele o kotlíkovou dotaci na některé důležité aspekty, které se váží jak k podání žádosti, tak i k případné realizaci výměny původního zdroje tepla za nový. Jeden z bodů se týkal povinné přílohy žádosti, kterou bude (mimo jiných) doklad o kontrole technického stavu ...

15.01.2019 - Dotační kalkulačka

Pro zájemce o kotlíkové dotace jsme připravili Dotační kalkulačku, s jejíž pomocí si můžete vypočítat výši dotace na nový zdroj tepla. Při vyplňování vyberete z nabídky nový zdroj tepla...

10.01.2019 - Postup po vyhlášení výzvy ze strany Ministerstva životního prostředí

Dne 7. 1. 2019 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí pro KRAJE ČR třetí výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu projektu tzv. kotlíkových dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. V dokumentech ke stažení najdete dokument, ve kterém je uveden popis jednotlivých úkonů, které budou následně činěny...


archiv aktualit »


Poslední změna 12. 02. 2019 08:18:42

© Krajský úřad Olomouckého kraje