Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.

 

Název projektu:                            Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji III.

Zkrácený název projektu:            Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.

Realizátor projektu:                     Olomoucký kraj

Doba realizace projektu:             1. 4. 2019 – 31. 12. 2023

Výše dotace:                                 178 630 705,00 Kč

Cílová skupina:                             Vlastníci/spoluvlastníci rodinných domů na území Olomouckého kraje

 

Projekt Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji III. je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

 

 

Název projektu:                            AMO - Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji

Realizátor projektu:                     Olomoucký kraj

Doba realizace projektu:             1. 4. 2020 – 31. 12. 2021

Výše dotace:                                 68 049 792,00 Kč

Cílová skupina:                             Vlastníci/spoluvlastníci rodinných domů na území Olomouckého kraje

 

Projekt AMO - Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji je financován z podílu na výnosech z dražeb emisních povolenek v rámcu EU ETS.

 

 

Hlavním cílem projektu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, které mají vliv na lidské zdraví, a to zejména prostřednictvím výměny zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech na území Olomouckého kraje za nové environmentálně šetrné způsoby vytápění.

Své dotazy můžete posílat na kotlikovedotace@olkraj.cz, případně se můžete obracet na kontaktní osoby.

 

Aktuality

04.10.2020 - Upozornění - vyúčtování dotace

Povinnost předložit vyúčtování k 30. 11. 2020

02.10.2020 - Stav administrace žádostí

Průběžně aktualizovaný přehled administrace žádostí.

23.09.2020 - Schváleny další žádosti o kotlíkovou dotaci

Na webových stránkách Olomouckého kraje, naleznete seznam Žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. schválených k podpoře usnesením...

04.09.2020 - Navýšení alokace dotačního programu z rozpočtu Olomouckého kraje

Rada Olomouckého kraje na svém jednání dne 31. 8. 2020 schválila navýšení alokace dotačního programu o necelých 28 milionů Kč z rozpočtu Olomouckého kraje.

01.09.2020 - Stav administrace žádostí

Průběžně aktualizovaný přehled administrace žádostí.


archiv aktualit »


Poslední změna 05. 10. 2020 10:17:04