Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.

 

Název projektu:                            Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji III.

Zkrácený název projektu:            Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.

Realizátor projektu:                     Olomoucký kraj

Doba realizace projektu:             1. 4. 2019 – 31. 12. 2023

Výše dotace:                                 178 630 705,00 Kč

Cílová skupina:                             Vlastníci/spoluvlastníci rodinných domů na území Olomouckého kraje

 

Projekt Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji III. je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

 

 

Název projektu:                            AMO - Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji

Realizátor projektu:                     Olomoucký kraj

Doba realizace projektu:             1. 4. 2020 – 31. 12. 2021

Výše dotace:                                 68 049 792,00 Kč

Cílová skupina:                             Vlastníci/spoluvlastníci rodinných domů na území Olomouckého kraje

 

Projekt AMO - Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji je financován z podílu na výnosech z dražeb emisních povolenek v rámcu EU ETS.

 

 

Hlavním cílem projektu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, které mají vliv na lidské zdraví, a to zejména prostřednictvím výměny zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech na území Olomouckého kraje za nové environmentálně šetrné způsoby vytápění.

Své dotazy můžete posílat na kotlikovedotace@olkraj.cz, případně se můžete obracet na kontaktní osoby.

 

Aktuality

08.09.2021 - Stav administrace žádostí

k 1. 9. 2021

03.08.2021 - Stav administrace žádostí

k 1. 8. 2021

14.07.2021 - Stav administrace žádostí

k 1. 7. 2021

02.06.2021 - Stav administrace žádostí

k 1. 6. 2021

05.05.2021 - Stav administrace žádostí

k 4. 5. 2021


archiv aktualit »


Poslední změna 08. 09. 2021 10:28:56