Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji V.

            

 

Název projektu:                              Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji V.

Realizátor projektu:                       Olomoucký kraj

Vyhlášení dotačního programu    20. 6. 2023

Příjem žádostí:                               1. 8. 2023 (10:00) – 30. 8. 2024 (12:00)

 

Žadatelem může být vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinný dům, bytová jednotka v bytovém domě nebo trvale obývaná stavba pro rodinnou rekreaci), který v nemovitosti trvale bydlí a zároveň

  • žadatel a všichni členového jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, nebo
  • žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu)

Dotaci lze čerpat na výměnu kotle na pevná paliva 1. nebo 2. emisní třídy za nový ekologický zdroj:​

  • kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
  • kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
  • elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 813/2013).

Podpora bude poskytována na instalace provedené od 1. 1. 2021 ve výši až 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

 

Typ zdroje tepla Limit (v Kč)
Tepelné čerpadlo 180 000
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 130 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000

 

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře v prostředí portálu Komunikace pro občany. 

Vstup do portálu Komunikace pro občana ZDE

 

Formulář bude zpřístupněn k vyplnění od 17. 7. 2023. Návod na vyplnění a podání žádosti najdete zde

 

Hlavním cílem projektu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, které mají vliv na lidské zdraví, a to zejména prostřednictvím výměny zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech na území Olomouckého kraje za nové environmentálně šetrné způsoby vytápění.

Své dotazy můžete posílat na kotlikovedotace@olkraj.cz, případně se můžete obracet na kontaktní osoby.

Projekt Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji V. je financován v rámci operačního programu Životní prostředí 2021-2027.

 

Aktuality

13.05.2024 - Probíhající příjem žádostí

V úterý 1. 8. 2023 byla spuštěna elektronická evidence žádostí ...

26.02.2024 - Schváleny další žádosti o kotlíkovou dotaci

Rada Olomouckého kraje schválila svým usnesením č. UR/102/60/2024 ze dne 19. 2. 2024 další žádosti o kotlíkové dotace. K podpoře bylo schváleno 58 žádostí v celkové hodnotě 8,14 milionů Kč....

07.12.2023 - Schváleny další žádosti o kotlíkovou dotaci

Rada Olomouckého kraje schválila svým usnesením č. UR/96/83/2023 ze dne 4. 12. 2023 další žádosti o kotlíkové dotace. K podpoře bylo schváleno 41 žádostí v celkové hodnotě 5,9 milionů Kč...

30.10.2023 - Schváleny první žádosti o dotaci

Rada Olomouckého kraje schválila svým usnesením č. UR/93/48/2023 ze dne 25. 10. 2023 první žádosti o kotlíkové dotace. ..

14.09.2023 - Semináře ke kotlíkovým dotacím

Olomoucký kraj si dovoluje Vás pozvat na již tradiční semináře k dotačnímu programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji V. Semináře se budou konat v průběhu měsíce října a listopadu letošního roku ve vybraných městech Olomouckého kraje...


archiv aktualit »


Poslední změna 13. 05. 2024 07:26:09