Vodní hospodářství

Soubor typu pdfSdělení MŽP ve věci záloh na poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 2019(36,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSdělení_Ministerstva_životního_prostředí_odboru_ochrany_vod_k_evidenci_ochranných_pásem_vodních_zdrojů(227,3 kB)stáhnout
Soubor typu pptPrezentace PRVKOK 2 pro obce(6,3 MB)PPT | PDF
Soubor typu pptPovinnosti vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu(390 kB)PPT | PDF
Soubor typu .docKompetence krajského úřadu podle zákona č. 274-2001 Sb., ve znění zákona č. 275-2013 Sb.(24 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docNáležitosti žádosti o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace(27,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu xlsFormulář žádosti o povolení provozování vodovodů a kanalizace(72,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .pdfKompetence krajského úřadu podle zák.č.254/2001 Sb. o vodách(38,7 kB)stáhnout

Kontaktní osoba

Vladimíra Kresáč Kubišová
vedoucí oddělení, vodní hospodářství, rybářství, geologie
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 630 v.kubisova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 717


Poslední změna 28. 11. 2018 14:42:56

© Krajský úřad Olomouckého kraje